Náš přístup k ochraně osobních údajů

1. Ve společnosti Jet2.com Limited jsme oddáni zachovávání ochrany osobních údajů našich zákazníků a návštěvníků těchto webových stránek.

2. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jaké osobní informace od uživatelů těchto webových stránek shromažďujeme a jak tyto informace časčasu používáme. Tyto zásady musejí být vykládány společně s našimi všeobecnými podmínkami.

Kdy shromažďujeme osobní informace

3. Požadujeme od vás osobní informace v několika případech:

 • 3.1 když si u nás rezervujete cestu či si od nás kupujete jakýkoliv další výrobek nebo službu – ať už on-line, nebo prostřednictvím našeho týmu služeb zákazníkům,
 • 3.2 když nás kontaktujete, abyste projednali rezervaci, využili našeho odbavení on-line nebo služeb správy rezervace,
 • 3.3 když se registrujete do našeho věrnostního programu, objednáváte si naši službu upozornění e-mailem, účastníte se soutěží nebo se registrujete při propagačních akcích,
 • 3.4 když se účastníte průzkumů nebo nám poskytujete zpětnou vazbu.

Proč shromažďujeme osobní informace

4. Osobní informace shromažďujeme proto, aby nám pomohly poskytovat efektivní služby a umožnily nám následující:

 • 4.1 vyhovět jakékoliv rezervaci cesty, kterou u nás učiníte, včetně nezbytné rezervace, platby, zařízení lístků a administrativy související s uspořádáním cesty (toto může výjimečně zahrnovat citlivé osobní údaje, například související s vaším zdravím či postižením), a vy berete na vědomí, že poskytnutím takových citlivých osobních údajů nám dáváte výslovný souhlas zpracovat takové údaje pro účely vymezené v těchto zásadách,
 • 4.2 poskytnout jakýkoliv jiný výrobek či službu, kterou jste si od nás zakoupili,
 • 4.3 zpracovat jakékoliv otázky či žádosti, které máte ohledně vaší rezervace, a učinili jakékoliv změny, které si při zařizování cesty můžete přát, nebo změny, o kterých vás potřebujeme informovat,
 • 4.4 dodržet bezpečnostní, celní, imigrační a hraniční kontrolní požadavky související s vaší rezervací, které mohou zahrnovat poskytnutí informací policii a příslušným státním úřadům,
 • 4.5 poskytnout informace k dispozici příslušným třetím stranám, když je to nezbytné v případě nouze,
 • 4.6 poskytnout vám informace o výrobcích, službách a propagačních akcích, které vás mohou zajímat, pokud jste nás nepožádali, abychom vás nekontaktovali,
 • 4.7 zajistit, aby obsah našich webových stránek byl představován nejefektivnějším způsobem vhodným pro vás a váš počítač.
 • 4.8 Z důvodu testování zajištění kvality, analýzy trhu, testování systémů, analýzy statistiky, benchmarkingu, auditu a měřítek výkonnosti (které mohou zahrnovat monitorování či nahrávání telefonických rozhovorů mezi námi za účely zde stanovenými).

Náš přístup k přímému marketingu

5. Jsme oprávněni vás občas kontaktovat, abychom vám poskytli informace, o kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat. Rovněž jsme oprávněni předat vaše údaje ostatním členům skupiny Dart Group plc, takže vás mohou informovat o výrobcích či službách, které by vás mohly zajímat.

Můžete být kontaktování poštou, telefonicky nebo e-mailem, pokud jste v příslušné sekci registračního procesu nevyznačili, že si tyto informace nepřejete dostávat.

Můžete nás kdykoliv kontaktovat, abychom odstranili vaše údaje z naší marketingové databáze tím, že nám zašlete e-mail na www.jet2.com/Subscribe.aspx a vložíte výraz „unsubscribe“ či „stop“ jako příslušný předmět nebo napíšete na následující adresu: PO Box 304, Whitehouse Lane, Leeds, West Yorkshire, LS19 9DY. Uveďte prosím své jméno, údaje o své poštovní adrese a svou e-mailovou adresu.

Kdy můžeme informace poskytnout třetím stranám

6. Osobní údaje můžeme poskytnout třetím stranám včetně dalších členů naší skupiny (včetně společnosti Jet2holidays Limited a jakýchkoliv dalších dceřiných společností naší holdingové společnosti Dart Group PLC), sčnostem vydávajícím kreditní karty, aeroliniím a dodavatelům třetích stran v souvislosti s účely vysvětlenými výše.

Osobní informace můžeme poskytnout jako součást řádného právního postupu nebo pokud je to jinak povoleno či vyžadováno zákony. Některé z těchto třetích stran mohou mít sídlo mimo Evropskou ekonomickou oblast.

7. Pokud prodáme, přidělíme či převedeme aktiva našeho podnikání nebo pokud dojde k fúzi naší společnoči založíme společný podnik s jinou obchodní entitou, vyhrazujeme si právo prodat či převést námi spravované databáze (včetně jakýchkoliv osobních informací, které jste nám poskytli).

Bezpečnost

8. Využíváme bezpečnostní opatření, abychom chránili vámi poskytnuté informace před přístupem neoprávněných osob a proti nezákonnému zpracování, náhodné ztrátě, zničení či poškození.

Cookies a IP adresy

9. Podobně jako jiné komerční webové stránky, i naše webové stránky využívají standardní technologii sběru informací o tom, jak jsou naše webové stránky používány jednotlivými počítači připojenými k Internetu. Informace jsou shromažďovány prostřednictvím souborů cookies a záznamů webových serverů, které nám umožnují monitorovat provoz na webových stránkách a personalizovat pro vás obsah stránek.

10. Prohlížeče jsou obvykle nastaveny tak, aby přijímaly cookies. Pokud byste však raději cookies nedostávali, můžete změnit nastavení svého prohlížeče tak, aby cookies odmítal. Pokud si vyberete, že váš prohlížeč bude odmítat cookies, je možné, že některé části našich stránek nebudou při prohlížení uživateli fungovat tak efektivně. Cookie nemůže získávat žádné další údaje z vašeho pevného disku ani šířit počítačové viry.

Přístup k informacím

11. Jednotlivci jsou oprávněni vidět kopii osobních informací, které jsme o nich nashromáždili a které spravujeme. Pokud si toto přejete, zašlete nám prosím e-mail na adresu informationrequest@jet2.com. Můžeme si účtovat malý poplatek, abychom pokryli naše náklady, které nám vzniknou poskytnutím těchto údajů.

Zvláštní upozornění pro zákazníky cestující do Spojených států amerických

12. Cestující požadující rezervace do destinací ve Spojených státech amerických musejí vzít na vědomí, že v souladu s mezinárodní úmluvou mezi Evropskou unií a Spojenými státy jsme povinni předat americkému Ministerstvu vnitřní bezpečnosti („DHS“čité cestovní a rezervační údaje o cestujících létajících mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými.

Americké úřady využívají tyto informace z důvodu prevence a boje proti terorizmu a dalším závažným mezinárodním zločinům. Chcete-li se dozvědět další informace o způsobu, kterým DHS tyto údaje využívá, podívejte se na stránky www.dhs.gov a toto PDF.

Jet2.com Limited, identifikační číslo společnosti: 2739537, sídlo společnosti: Low Fare Finder House, Leeds Bradford International Airport, Leeds, West Yorkshire LS19 7TU, DIč GB 355 5672 31.


<< zpět na začátek

Tyto podmínky byly naposledy aktualizovány 25. září 2009.

© Jet2.com