Všeobecné podmínky Jet2.com

Obsah

 1. Rezervace
 2. Letenky
 3. Ceny
 4. Daně a poplatky
 5. Platba
 6. Cestovní doklady
 7. Další informace o cestujících
 8. Pojištění
 9. Děti
 10. Nastávající matky
 11. Způsobilost k letu
 12. Speciální péče
 13. Přeprava zvířat
 14. Doplňkové služby
 15. Plánované odletové časy
 16. Odbavení a nástup do letadla
 17. Poplatky za zavazadla a povolená hmotnost zavazadel
 18. Omezení týkající se zavazadel
 19. Právo odmítnout zavazadlo
 20. Právo na prohlídku
 21. Vyzvednutí a předání odbavených zavazadel
 22. Předměty odebrané ze zavazadla
 23. Chování na palubě letadla a na letišti a bezpečnost
 24. Odmítnutí přepravy a vysazení cestujících
 25. Změna rezervace
 26. Zrušení letu, změna trasy, zpoždění
 27. Letadlo
 28. Zrušení ze strany cestujícího
 29. Zamítnutí nástupu do letadla
 30. Naše odpovědnost
 31. Ohlášení škody
 32. Časové lhůty
 33. Výběr práva a jurisdikce
 34. Použití osobních údajů
 35. Jak nás kontaktovat
 36. Dodatky
 37. Význam pojmů

1. Provedení rezervace

1.1
Pro provedení rezervace vám musí být 18 nebo více let.

1.2
Osoba, která provádí rezervaci, je vedena jako “hlavní cestující” ve všech rezervacích obsahujících více než jednu osobu. Pokud jste hlavním cestujícím, ručíte nám za to, že máte pravomoc vyjádřit souhlas (a že souhlasíte) s těmito všeobecnými podmínkami (a s našimi předpisy a zásadami) za každou osobu uvedenou ve vaší rezervaci a že jste je na tyto všeobecné podmínky upozornil. Budete naší hlavní kontaktní osobou a budete za celou vaši skupinu od nás (nebo našich dodavatelů) dostávat veškerá sdělení/korespondenci.

1.3
Pokud za vás rezervaci zaplatila jiná osoba, jsme oprávněni předpokládat, že jste tuto osobu zmocnil k jednání s námi ve všech záležitostech týkajících se vaší rezervace (včetně zrušení nebo změn letu apod.). Jestliže si přejete toto zmocnění zrušit nebo omezit, jste povinen nás o tom písemně informovat.

1.4
V době rezervace nám musíte poskytnout své kontaktní údaje a musíte zajistit, aby všechna jména uvedená v rezervaci byla totožná se jmény uvedenými v pasech. V opačném případě vám budou účtovány další poplatky. Tyto údaje musejí obsahovat číslo mobilního telefonu a kontaktní číslo během vašeho pobytu v zahraničí, abychom vás my nebo náš autorizovaný zástupce mohli informovat o všech změnách, dodatcích, zpoždění nebo stornování, které by se mohlo týkat vaší rezervace. Pokud tuto povinnost nesplníte a my vás nebudeme schopni zastihnout, nebudeme odpovídat vám ani nikomu dalšímu zahrnutému do vaší rezervace za žádné ztráty nebo výdaje, vzniklé v důsledku toho, že jste od nás nedostali dostatek informací ohledně podobných změn, dodatků, zpoždění nebo stornování.

1.5
Všem cestujícím vřele doporučujeme sjednat si řádné osobní cestovní pojištění s platností od data rezervace. Jet2.com nabízí osobní cestovní pojištění s krytím pojistných událostí během dovolené a také na zrušení letu, pokud nebudete moci cestovat. Pojištění si mohou cestující zakoupit na internetu přes odkaz na „Cestovní doplňky“ na našich internetových stránkách nebo na stránkách Jet2 Travel Insurance.

1.6
Všechny rezervace letů jsou prováděné u naší společnosti, Jet2.com Limited. Veškeré rezervace jiných produktů nebo služeb (např. pronájem auta, pojištění, ubytování) jsou prováděny u příslušných třetích stran, dodavatelů těchto služeb, a nikoliv u Jet2.com, neboť působíme pouze jako jejich zprostředkovatel. Tito dodavatelé mají samozřejmě také své vlastní všeobecné podmínky, které upravují poskytování jejich produktů/služeb (platící vedle našich vlastních všeobecných podmínek). Tyto všeobecné podmínky platí pro vás a pro všechny osoby zahrnuté do vaší rezervace. Je tomu tak proto, že s každým dodavatelem budete mít samostatnou smlouvu. Než svou rezervaci dokončíte, ujistěte se prosím, že jste četli všeobecné podmínky příslušných dodavatelů (zobrazí se klepnutím na následující odkazy: www.jet2carhire.com; www.jet2transfers.com; www.jet2insurance.com), jakož i tyto všeobecné podmínky.

1.7
Žádné produkty na stránkách www.jet2.com nejsou nabídkou z naší strany, pouze vás vybízejí k tomu, abyste nám nebo našim dodavatelům učinili nabídku k nákupu produktu za uvedených podmínek. Tuto nabídku učiníte klepnutím na „Dokončit rezervaci“ během procesu rezervace. Jakékoliv takovéto nabídky můžeme přijmout nebo odmítnout, a to vlastním jménem, jestliže vystupujeme jako hlavní subjekt, nebo jménem dodavatelů, jestliže jednáme jako jejich zveřejněný zprostředkovatel.

1.8.
Po provedení rezervace vám pošleme e-mail s potvrzením o jejím přijetí a tímto okamžikem mezi vámi a námi a mezi vámi a našimi dodavateli (podle konkrétního případu) vzniká závazná smlouva. Zkontrolujte si prosím pozorně své e-mailové potvrzení. Pokud v něm naleznete nějaké nesrovnalosti nebo pokud podle vás neodpovídá vámi provedené rezervaci, kontaktujte prosím naše call centrum okamžitě, nejpozději však do 24 hodin od provedení rezervace. Jet2.com nepřebírá žádnou odpovědnost za nedoručení e-mailů. Je vaší povinností kontaktovat nás, pokud jste neobdrželi očekávaný e-mail týkající se potvrzení rezervace.

1.9
Existuje také možnost nechat si zaslat textovou zprávu s údaji o potvrzení rezervace, kterou můžete použít při odbavení pro daný let. Tuto možnost si můžete zvolit na začátku rezervace a zpráva bude zaslána na mobilní číslo zadané při vyplňování rezervace. Jak je uvedeno v článku 1.7, je třeba, abyste potvrzení velmi pečlivě zkontrolovali a kontaktovali naše call centrum, jakmile zjistíte jakékoliv nesrovnalosti nebo pokud potvrzení nedostanete. Tato textová zpráva se vztahuje pouze k počáteční rezervaci a všechny následné změny provedené ve vaší rezervaci vám budou sděleny e-mailem nebo telefonicky. Jet2.com nepřebírá žádnou odpovědnost za nedoručení textových zpráv, neúplné textové zprávy, změny telefonních čísel či další ztráty nebo škody v důsledku zásahu vyšší moci nebo vaší nedbalosti či opomenutí.

1.10
V některých případech prodáváme letenky, které se vztahují pouze na zpáteční lety, konkrétní počet nocí, popřípadě s odletem z vybraných letišť. V takových případech nejsou jednosměrné letenky povolené a veškeré rezervace nevyhovující náležitým omezením budou zrušeny. Například, všechny rezervace u letů do Severní Ameriky musí být obousměrné s odletem z Velké Británie a pouze na 3 nebo 4 noci.

<< zpět nahoru

2. Letenky

Jsme letecká společnost, která nepoužívá fyzické letenky a nevrací uhrazené poplatky. Po provedení rezervace obdržíte e-mailové potvrzení a také stručnou textovou zprávu, pokud jste o ni požádal v souladu s článkem 1.7, v nichž bude uveden váš itinerář a číslo potvrzení. Abyste mohli odcestovat, musíte při odbavení udat toto číslo. Platí pro rezervovaný/é let/y nebo pro následně pozměněný/é let/y. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za zneužití vašeho čísla potvrzení. Dbejte na to, aby se nedostalo do nepovolaných rukou.

<< zpět nahoru

3. Ceny

3.1
Všechny uvedené ceny mohou být před potvrzením rezervace bez předchozího upozornění změněny. Ceny letecké přepravy nezahrnují ani transfer na letiště vašeho místa odletu, ani z něj zpět. Většina on-line slev a promo cen se nevztahuje na rezervace provedené přes naše call centrum. Základní cena letenky/letenek, taxy a poplatky jsou splatné v měně, ve které jsou zveřejněny.

3.2
Vezměte prosím na vědomí, že spojení s naším rezervačním systémem bude po 20 minutách “ukončeno”, jestliže nepřejdete k potvrzení své rezervace.

3.3
Dokud svou rezervaci nepotvrdíte a nezadáte údaje o své kreditní kartě, zůstávají sedadla, která jste si vybrali, v katalogu sedadel společnosti Jet2.com. Jestliže tato sedadla nejsou k dispozici v okamžiku, kdy zvolíte “potvrdit rezervaci”, zobrazí se informační zpráva a budete si muset podle dostupnosti vybrat novou cenu těchto sedadel. Pokud jste použili náš “nákupní košík” a sedadla, která jste si původně vybrali, již nejsou k dispozici v okamžiku, kdy přikročíte k potvrzení své rezervace, automaticky vám budou podle dostupnosti nabídnuta sedadla za cenu, která se nejvíce blíží vaší původní ceně.

<< zpět nahoru

4. Taxy a poplatky

4.1
Kromě základní ceny letenek nám uhradíte všechny taxy nebo poplatky stanovené vládním či jiným orgánem, včetně provozovatele letiště, které jsme povinni od vás vybrat nebo uhradit s ohledem na vás a váš let /vaši přepravu.

4.2
Při provádění rezervace je jasně uvedena celková výše tax a poplatků, které musíte uhradit, součástí inzerované ceny. Rozpis příslušných daní a poplatků bude zřetelně uveden také při výběru konkrétního letu.

4.3
Taxy a poplatky uvedené v článku 4.1 se neustále mění a mohou být uloženy nebo zvýšeny i po datu potvrzení vaší rezervace. V případě zavedení nebo zvýšení takovéto taxy či poplatku po potvrzení vaší rezervace jste nám povinni částku, o kterou se taxa nebo poplatek navýšily, uhradit ještě před svým odletem. Pokud tak neučiníte, může to mít dopad na vaši možnost letět s námi.

<< zpět nahoru

5. Platba

Jakmile je provedena potvrzená rezervace, musíte ji uhradit v plné výši. Pokud není po potvrzení rezervace provedena platná platba v plné výši, můžeme rezervaci kdykoliv před vaším odbavením zrušit. Pokud nám kdykoliv budete dlužit jakoukoliv částku za lety nebo položky zakoupené na palubě, vyhrazujeme si právo zrušit vaši rezervaci do doby, než budou tyto dlužné částky uhrazeny v plné výši. Jakékoliv částky, které mají být vráceny v souvislosti s rezervací, budou vyplaceny pouze osobě, která rezervaci zaplatila.

<< zpět nahoru

6. Cestovní doklady

6.1
Ujistěte se prosím, že se jméno v potvrzení vaší rezervace přesně shoduje se jménem ve vašem pase (jedná-li se o mezinárodní let) nebo v jiném povoleném dokladu totožnosti (jedná-li se vnitrostátní let ve Velké Británii), v opačném případě vám za opravu každé chyby může být naúčtován poplatek.

6.2
Pamatujte si, že jste-li hlavním cestujícím, je vaší povinností zkontrolovat přesnost jmen ostatních členů skupinové rezervace.

6.3
Platné požadavky se mohou z času na čas měnit, a proto byste měli mít vždy aktuální informace. V případě pochybností proto kontaktujte velvyslanectví nebo konzulát příslušné země nebo jiný relevantní orgán, a to před provedením rezervace a znovu před cestou.

6.4
Pokud je vám odepřen vstup do země, ať z důvodu chybějících požadovaných dokladů či z jiných důvodů, a v důsledku toho nás vládní nebo imigrační orgán požádá, abychom vás přepravili pryč z takovéto země nebo abychom zaplatili pokutu, peněžitý trest či jiný poplatek nebo jiný výdaj, musíte nám částku nahradit v plné výši a za takovouto přepravu nám zaplatit příslušnou cenu. Pokud nastane taková situace, vezměte prosím na vědomí, že vám nenahradíme částku, kterou jste zaplatili za jakékoliv lety, které jste využili, pokusili se využít nebo nejste schopni využít v důsledku nedodržení příslušných požadavků.

6.5
Máte povinnost podrobit se jakékoliv bezpečnostní prohlídce prováděné vládními orgány, letištními úředníky, příslušníky policie, armády nebo námi. Vyhrazujeme si právo odmítnout přepravu komukoliv (nebo pouze přepravu zavazadel příslušné osoby), kdo nesplnil takovéto požadavky nebo jehož doklady zřejmě neodpovídají takovýmto kontrolám a požadavkům.

<< zpět nahoru

7. Požadavky na předběžné informace o cestujících

V mnoha zemích je vyžadováno předání předběžných informací o cestujících vládním orgánům dané země. Jste povinni vyhovět jakékoliv od nás obdržené žádosti o osobní údaje, které potřebujeme, abychom splnili takovéto požadavky. Máte povinnost zajistit, že všechny takovéto informace a veškeré další informace o vaší osobě, které nám kdykoliv poskytnete, jsou a zůstanou přesné a správné. Nesplnění vašich povinností týkajících se předběžných informací o cestujících může mít za následek odmítnutí přepravy.

<< zpět nahoru

8. Pojištění

Důrazně doporučujeme, abyste v okamžiku rezervace uzavřeli osobní cestovní pojištění. Toto pojištění vás mimo jiné může krýt v případě, že nejste schopni využít svou rezervaci, nebo pokud skutečná hodnota či výše náhrady vašeho odbaveného nebo neodbaveného zavazadla překračuje naši odpovědnost v případě ztráty, poškození nebo zpoždění. Jet2.com nabízí osobní cestovní pojištění s krytím pojistných událostí během dovolené a také na zrušení letu, pokud nebudete moci cestovat. Pojištění si mohou cestující zakoupit na internetu přes odkaz na „Cestovní doplňky“ na našich internetových stránkách nebo na stránkách Jet2 Travel Insurance.

<< zpět nahoru

9. Děti

9.1 Malé děti
Minimální věk malého dítěte, které můžeme přepravit, je 14 dnů po narození, nicméně záleží na našem uvážení podle konkrétních okolností. Malé děti ve věku 2 a méně let v den odletu mohou po zaplacení pouze administrativního poplatku cestovat v každém sektoru na klíně dospělé osoby odpovědné za toto dítě. Malé děti starší 2 let platí plnou cenu letenky stejně jako dospělý cestující.

9.2 Děti bez doprovodu
Přijímáme do přepravy děti bez doprovodu ve věku 14 a více let v den odletu za podmínky, že rezervaci provedla osoba ve věku 18 a více let.

<< zpět nahoru

10. Nastávající matky

Nejsme schopni přepravovat těhotné ženy, které jsou v den svého odletu ve 34. nebo pozdějším týdnu těhotenství, včetně data zpátečních letů. Nastávající matky, které jsou mezi 28 a 34 týdnem těhotenství nám jsou povinny předložit lékařské osvědčení potvrzující stupeň těhotenství a způsobilost k letu. Toto osvědčení musí být opatřeno datem maximálně 7 dní před datem odletu a 16 dní před datem zpátečního letu.

<< zpět nahoru

11. Způsobilost k letu

11.1
Je vaší odpovědností zajistit, abyste byli zdravotně způsobilí k cestě a letu. Nezapomeňte prosím, že se to týká celé vaší cesty, tedy jak doby trvání letu a doby, kterou můžete strávit v tranzitu na letištích odletu nebo příletu, tak i jakéhokoliv nepředpokládaného zpoždění nebo odklonů. Pokud máte jakékoliv pochybnosti o své způsobilosti k letu, musíte svůj stav konzultovat s lékařem a řídit se danými pokyny ohledně užití léků na vaší cestě. Vyhrazujeme si právo požadovat osvědčení o způsobilosti k letu.

11.2
Pokud onemocníte během letu a posádka má skutečnou a naléhavou obavu o váš zdravotní stav, budeme možná nuceni odklonit letadlo a přistát na nejbližším letišti, abyste mohli letadlo opustit a aby se vám dostalo lékařského ošetření.

11.3
Jestliže usoudíme, že je nutné, abyste opustili letadlo, neodmítnete to, když vás o to kapitán požádá, a jestliže na palubě letadla onemocníte, uhradíte nám náklady na výdaje, které jsme zaplatili v důsledku vašeho ošetření na palubě letadla, vaší přepravy na zem a platby za ošetření poskytnuté třetí stranou na zemi. Vyhrazujeme si rovněž právo požadovat úhradu všech dalších nákladů, které nám vzniknou v souvislosti s jakýmkoliv odklonem letadla od trasy ze zdravotních důvodů. Dlužnou částku můžeme odečíst od hodnoty jiné, dosud nevyužité přepravy, za kterou jste zaplatili, a v takovém případě bude tato přeprava zrušena.

11.4
Všem cestujícím vřele doporučujeme sjednat si řádné osobní cestovní pojištění s platností od data rezervace. Jet2.com nabízí osobní cestovní pojištění s krytím pojistných událostí během dovolené a také na zrušení letu, pokud nebudete moci cestovat. Pojištění si mohou cestující zakoupit na internetu přes odkaz na „Cestovní doplňky“ na našich internetových stránkách nebo na stránkách Jet2 Travel Insurance.

<< zpět nahoru

12. Zvláštní pomoc

Vyžadujete-li pro sebe nebo člena své skupiny zvláštní pomoc (např. použití invalidního vozíku), musíte nám to sdělit před provedením vaší rezervace, abychom se mohli dříve, než se zavážete k rezervaci, ujistit, že lze zařídit příslušné náležitosti. Pokud nás neupozorníte předem, může se stát, že tuto pomoc nebude možné zajistit. Učiníme vše pro to, abychom vám požadovanou pomoc zajistili, nicméně některé služby mohou být omezené. Pokud potřeba zvláštní pomoci (včetně přepravy vodicích psů) u cestujících jednoho letu vede ke konfliktu zájmů z hlediska zdravotních požadavků, vyhrazujeme si právo rozhodnout, jak takový konflikt bude vyřešen.

V rámci jednoho letu můžeme za všech okolností přijmout nanejvýš 3 pojízdná zařízení, a to podle pořadí rezervací. Dále nepřijmeme žádné pojízdné zařízení s nenaloženou váhou převyšující 100 kg. Pokud nebudeme moci pojízdné zařízení přijmout na základě jednoho z výše uvedených důvodů, nebudeme vám moci vrátit peníze za zakoupenou letenku. Cestujícím bude nabídnuta možnost změny data v souvislosti s bodem 25, včetně dodatečných poplatků.

<< zpět nahoru

13. Přeprava zvířat

Registrované vodicí psy doprovázející cestujícího rádi dopravíme zdarma na všech vnitrostátních letech ve Velké Británii. Bohužel tuto službu nenabízíme na mezinárodních letech, kde to vnitrostátní předpisy neumožňují. Souhlasíte s tím, že přebíráte plnou odpovědnost za jakéhokoliv vodicího psa a že neodpovídáme za zranění, ztrátu, zpoždění, nemoc nebo smrt jakéhokoliv vodicího psa, pokud to nebylo zapříčiněno naší nedbalostí.

<< zpět nahoru

14. Doplňkové služby

14.1 Výběr sedadla
Za malý poplatek navíc si můžete vybrat on-line svá oblíbená sedadla. Vezměte prosím na vědomí, že sedadla u nouzového východu jsou vhodná pouze pro tělesně zdatné dospělé osoby (16 a více let). Poplatky za výběr sedadel lze v případě změny letadla nebo v případě důvodů vyšší moci vrátit. Někdy musíme z provozních či bezpečnostních důvodů přidělit sedadla nebo změnit jejich přidělení, a to dokonce i po nástupu na palubu letadla. Proto nemůžeme vždy zaručit váš výběr sedadla. Změníte-li datum svého letu, poplatky za rezervaci vybraného sedadla jsou nevratné a sedadla nelze převést na datum nového letu.

14.2 Jídlo a občerstvení
Složení teplých jídel se může v závislosti na dostupnosti měnit a nelze je vždy zaručit. Vyberete-li si teplé jídlo jako součást své rezervace, zaplacená cena se nevrací. Pokud však změníte datum letu, jídlo se automaticky převede na datum nového letu, pokud nás na to upozorníte alespoň 96 hodin předem.

<< zpět nahoru

15. Naplánované časy odletu

15.1
Cestujícím nechceme způsobovat nepříjemnosti, pokud to není nezbytně nutné, avšak někdy bohužel bývají nutné změny naplánovaných časů odletu z provozních důvodů, které jsou mimo naši kontrolu. Uvedené časy proto nejsou zaručeny a mohou se měnit.

15.2
Nezapomeňte prosím 72 až 24 hodin před cestou znovu zkontrolovat itinerář svého letu, abyste se ujistili, že vám neunikly žádné změny. My (nebo náš autorizovaný zprostředkovatel) se budeme vždy snažit informovat vás o všech změnách, pokud budeme mít před odletem dost času, a použijeme k tomu kontaktní údaje poskytnuté při rezervaci. Za kontrolu informací o letu však v konečném důsledku odpovídáte vy.

<< zpět nahoru

16. Odbavení a nástup do letadla

16.1
Pokud máte k odbavení zavazadla anebo jste je neodbavili online, musíte se k odbavení dostavit nejpozději s minimálním předstihem uvedeným ve vašem itineráři nebo alespoň 2 hodiny před časem odletu podle toho, která z možností nastane dříve. Časy odbavení se liší podle letiště, proto si pozorně zkontrolujte svůj itinerář. Musíte počítat s dostatečnou dobou po odbavení, abyste před odletem prošli bezpečnostní, celní a imigrační kontrolou.

16.2
Pokud cestujete pouze s příručními zavazadly a provedli jste odbavení online, můžete přejít přímo k bezpečnostní kontrole. Rezervujte si na tento postup dostatečnou dobu pro před odletem letadla.

16.3
Pokud jste si vybrali svá sedadla předem on-line, máte platný pas EU, můžete se odbavit také on-line, pokud vám včas nebude sděleno, abyste postupovali jinak. To lze provést 28 dnů až 5 hodin před plánovaným datem a časem vašeho odletu. U některých linek je to možné až 4 hodiny před plánovaným časem odletu.

16.4
Občas můžeme on-line odbavování pozastavit. V takovém případě se musíte odbavit v souladu s pokyny uvedenými výše.

16.5
Není-li ve vašem itineráři uvedeno jinak, odbavení končí 40 minut před naplánovaným časem příslušného letu. Pokud se k odbavení nedostavíte v době uvedené v článku 16.1 a neprovedete kompletní odbavení před jeho koncem, vaše rezervace bude zrušena a nemáte nárok na žádnou náhradu.

16.6
Po bezpečnostní a imigrační kontrole se musíte dostavit k nástupu do letadla u správného terminálu nejpozději v době před odletem, kterou jsme vám sdělili při odbavení. Pokud nebudete přítomni u správného terminálu alespoň 30 minut před plánovaným časem odletu, vaše rezervace bude zrušena. Pokud tak neučiníte, vyhrazujeme si právo vaši rezervaci zrušit.

16.7
Pokud nemáte řádné cestovní doklady nebo nesplňujete všechny platné požadavky těchto všeobecných podmínek, nebude vám umožněno odcestovat. Je velmi důležité vzít na vědomí, že nedodáte-li nebo nepředložíte-li informace požadované v souvislosti s předpisy o předběžných informacích o cestujících, nebude vám umožněno odcestovat.

16.8
Pokud si během rezervace zvolíte odbavení online, jste odpovědni za to, že se na letiště dostavíte s palubním lístkem, jinak budete muset uhradit jeho tisk přímo na letišti.

16.9
Po odbavení (online nebo osobně na letišti) už svou rezervaci nemůžete měnit.

<< zpět nahoru

17. Poplatky za zavazadla a povolená hmotnost zavazadel

17.1 Příruční/kabinová zavazadla
Na palubu si můžete vzít zdarma jedno neodbavené kabinové zavazadlo, jehož hmotnost nesmí přesáhnout 10 kg a jehož rozměry jsou maximálně 56 cm x 45 cm x 25 cm. Pokud je vaše příruční zavazadlo větší než uvedené rozměry nebo jeho hmotnost přesahuje 10 kg, musíte je odbavit jako zapsané zavazadlo, za které budete muset zaplatit další poplatek.

Na základě provozních požadavků si vyhrazujeme právo požádat vás o odbavení příručního zavazadla. V tomto případě si veškeré hodnotné věci z příručního zavazadla ponechte na palubě.

17.2 Odbavená zavazadla
Pokud chcete odbavit zavazadlo k přepravě v nákladovém prostoru letadla, účtujeme za toto zavazadlo poplatek, který vám sdělíme v okamžiku rezervace a který se může lišit podle délky letu a času a způsobu zakoupení vaší rezervace. Pokud jste si vybrali možnost internetového odbavení a rozhodnete se vzít si odbavenou položku, bude vám účtován poplatek za internetové odbavení na pokrytí nákladů na odbavovací zařízení na letišti. Po uhrazení příslušného poplatku za zavazadlo můžete přepravovat zavazadlo do hmotnosti 22 kg. Pokud potřebujete další zavazadlo/zavazadla, musíte za každé další zavazadlo, které chcete přepravit, uhradit příslušný poplatek za zavazadlo, přičemž celkový limit hmotnosti všech vašich zavazadel stoupne o 22 kg na jedno zavazadlo zakoupené navíc. Jednotlivá zavazadla nesmějí vážit více než 32 kg. Bezplatná povolená hmotnost zavazadel se nevztahuje na malé děti cestující na klíně zodpovědné osoby.

Pokud se dostavíte na letiště k odbavení se zavazadly, která jste předtím předběžně neodbavili online, budete muset uhradit další poplatky, jejichž výše vám bude sdělena při odbavení.Pokud vaše zavazadla váží víc než je váš limit pro hmotnost zavazadel, budete muset (navíc) za každý kg (nebo jeho část) nad tímto limitem uhradit poplatek, který vám bude sdělen při platbě na letišti odletu.

Golfové hole a lyže lze odbavit předem on-line prostřednictvím našeho call centra nebo na prodejní přepážce na letišti a platí se za ně příslušný poplatek navíc. Pokud jde o všechny ostatní „nadrozměrné“ předměty se musíte před cestou obrátit na naše call centrum. Na tyto předměty se mohou vztahovat samostatné poplatky. Nadrozměrné předměty jsou například kočárky, cestovní postýlky, dětské autosedačky, hudební nástroje, invalidní vozíky (podléhající zásadám o speciální pomoci) a sportovní vybavení. Jsme schopni přepravit sportovní vybavení až do maximální individuální hmotnosti 32 kg.

Přeprava dalších zavazadel, u kterých je překročena vaše povolená hmotnost zavazadel, a přeprava nadrozměrných zavazadel je poskytována výhradně na základě volného prostoru v příslušném letadle (a podléhá také příslušným bezpečnostním, zdravotním a provozním omezením), a proto nelze vždy zaručit jejich přepravu ve stejném letadle, kterým letíte i vy. Pokud takovéto předměty nelze přepravit stejným letem, kterým cestujete i vy, přepravíme je nejbližším dostupným/vhodným letem.

Všechny aktuální poplatky za zavazadla jsou oznámeny buď v okamžiku provedení rezervace on-line nebo jsou k dispozici prostřednictvím našeho call centra.

Všechna zavazadla musí být řádně zabalena v kufru nebo jiném vhodném obalu, aby se zajistilo, že budou dostatečně odolná a dostatečně zabezpečená tak, aby snesla obvyklou a běžnou zátěž při letecké přepravě.

<< zpět nahoru

18. Omezení týkající se zavazadel

18.1
V kabinovém nebo odbaveném zavazadle nesmíte přepravovat tyto předměty:

 • předměty, které mohou ohrozit letadlo nebo osoby či majetek na palubě letadla, jako například předměty uvedené v pravidlech týkajících se přepravy nebezpečného zboží vydaných ICAO (International Civil Aviation Organization – Mezinárodní organizace pro civilní letectví) a IATA (International Air Transport Association – Mezinárodní asociace pro leteckou přepravu) a v našich souvisejících předpisech (tato pravidla a předpisy jsou k dispozici na vyžádání);
 • předměty, jejichž přeprava je zakázána platnými zákony, předpisy nebo nařízeními jakéhokoliv státu, ze kterého, do kterého nebo přes který se poletí (např. potraviny);
 • předměty, které jsou podle našeho úsudku nevhodné k přepravě z důvodů hmotnosti, rozměrů nebo povahy nebo které jsou křehké či podléhají rychlé zkáze nebo které mohou ovlivnit bezpečnost, zdraví či pohodlí ostatních cestujících nebo posádky, včetně horkých nebo silně zapáchajících jídel a nápojů;
 • střelné zbraně a munice.

18.2
Následující předměty nesmíte přepravovat v odbaveném zavazadle, ale můžete je přepravovat v kabinovém zavazadle: křehké nebo rychle se kazící předměty, peníze, šperky, drahé kovy, stříbro, počítače, elektronická zařízení, fotoaparáty, alkohol v lahvích, cigarety, doutníky, tabák, drahou novou kosmetiku a parfémy, další velmi žádané předměty, léky, které mohou být zapotřebí během vaší cesty, klíče od domu či vozidla, obchodovatelné cenné papíry, obligace nebo jiné cenné dokumenty, obchodní dokumenty, vzorky nebo pasy či jiné doklady totožnosti.

18.3
Ve svém kabinovém zavazadle nesmíte mít repliky zbraní, zbraně jako hračky, výbušniny nebo cokoliv co obsahuje výbušniny (např. vánoční petardy, zábavní pyrotechnika nebo domácí výbušky) a zápalné materiály, nože jakéhokoliv druhu/typu/tvaru nebo velikosti, otvírač na dopisní obálky, kovové příbory, katapulty, praky, holicí břity a břitva (s výjimkou holicího strojku a náhradních břitů), řemeslnické nástroje, šipky, nůžky, pilníčky na nehty, subkutánní jehly a injekční stříkačky (ledaže jsou zapotřebí ze zdravotních důvodů a máte k nim lékařské osvědčení potvrzující zdravotní stav, který si vyžaduje jejich přepravu), pletací jehly, vývrtky, sportovní pálky a hole (např. pálky na baseball a softball, golfové hole, kriketové pálky, avšak vyjma tenisových, badmintonových nebo squashových raket), tvrdé sportovní míče (např. kriketový míček, házenkářský míč, míč na pozemní hokej, kulečníkové koule na karambol, snooker nebo pool), kulečníková tága na karambol, snooker nebo pool, vybavení na bojová umění.

18.4
Kromě toho nesmíte mít ve svém kabinovém zavazadle žádný předmět, který může být podle našeho názoru nebo názoru bezpečnostního personálu letiště použit jako nebo být uzpůsoben k použití jako zbraň, která může způsobit zranění či invaliditu nebo představovat jakékoliv jiné ohrožení bezpečnosti.

18.5
Pokud je přepravován jakýkoliv z výše uvedených předmětů, bez ohledu na to, zda je nebo není jeho přeprava jako zavazadla zakázána, podléhá jeho přeprava poplatkům, omezením odpovědnosti a dalším ustanovením těchto všeobecných podmínek.

18.6
Zbraně jako například historické střelné zbraně, meče, nože a podobné předměty můžeme po přiměřeném posouzení přijmout jako odbavené zavazadlo v souladu s našimi předpisy, ale je zakázáno brát je na palubu letadla.

18.7
Pokud se z kabinového zavazadla stane odbavené zavazadlo (ať již na vaši žádost nebo protože to požadujeme), musíte z něj okamžitě odstranit všechny předměty, které nesmějí být v odbaveném zavazadle. Takovéto předměty můžete přepravovat jako neodbavené zavazadlo, avšak pouze pokud splníte naše požadavky (budou-li aktuální), pokud jde o obsah, rozměry a hmotnost neodbaveného zavazadla.

<< zpět nahoru

19. Právo odmítnout zavazadlo

19.1 Můžeme odmítnout přepravu jakéhokoliv předmětu, jehož přeprava jako odbaveného nebo kabinového zavazadla je zakázána. Můžeme odmítnout přijmout k přepravě jakýkoliv předmět pro jeho rozměry, tvar, hmotnost nebo povahu. Můžeme odmítnout převzít zavazadlo k přepravě, pokud se při odbavení ukáže, že není řádně zabaleno v kufrech nebo jiných vhodných obalech tak, aby byla zajištěna bezpečná přeprava při manipulaci s běžnou péčí.

<< zpět nahoru

20. Právo na prohlídku

20.1
Z bezpečnostních a zdravotních důvodů, a abychom zkontrolovali, že ve svém zavazadle nepřepravujete žádné zakázané předměty, můžeme my nebo bezpečnostní personál letiště prohledat vaše zavazadlo a provést jeho detekční a rentgenovou kontrolu ve vaší přítomnosti nebo bez ní. Pokud tomuto požadavku nevyjdete vstříc, můžeme odmítnout přepravu vás nebo vašeho zavazadla, a to bez náhrady nebo jiné odpovědnosti vůči vám. Neodpovídáme za žádné škody vyplývající z takovéto aktivity kromě škod způsobených výhradně naší nedbalostí.

20.2
Vezměte prosím na vědomí, že bezpečnostní úřady některých zemí vyžadují, aby byla odbavená zavazadla zabezpečena takovým způsobem, aby je bylo možno otevřít za nepřítomnosti cestujícího bez jejich poškození. Je vaší odpovědností seznámit se s takovými požadavky a dodržovat je.

20.3
Souhlasíte s tím, že pokud budete požádáni, musíte se podrobit prohlídce svého odbaveného či neodbaveného zavazadla, kterou provedou celní nebo pracovníci jiných státních orgánů. Neodpovídáme za žádné vaše ztráty ani škody, které utrpíte v důsledku vašeho nedodržení tohoto požadavku nebo v důsledku počínání celních úředníků či pracovníků jiných státních orgánů kromě případů způsobených naší nedbalostí.

<< zpět nahoru

21. Vyzvednutí a předání odbavených zavazadel

21.1
Jste povinni si vyzvednout své zavazadlo, jakmile je připraveno k vyzvednutí, v každém místě určení nebo mezipřistání. Pokud zavazadlo nebude vyžádáno během přiměřené doby, můžeme si účtovat poplatek za uskladnění, a pokud nebude vyzvednuto do 100 dnů od okamžiku, kdy bylo připraveno k vyzvednutí, můžeme jej bez předchozího upozornění a bez jakékoliv odpovědnosti vůči vám zlikvidovat a ponechat si veškerý zisk.

21.2
Pokud osoba vyžadující zavazadlo není schopna na vyžádání předložit identifikační štítek zavazadla za účelem identifikace zavazadla, dáme zavazadlo takové osobě k dispozici pouze za podmínky, že k naší spokojenosti prokáže své právo na toto zavazadlo. Pokud ji k tomu vyzveme, musí nám taková osoba poskytnout dostatečnou záruku, aby nás odškodnila za jakoukoliv ztrátu, škodu nebo výdaje, které nám mohou vzniknout jako důsledek takovéhoto předání. Nepřebíráme odpovědnost za to, že při posuzování práva na vyzvednutí si zavazadla provedeme pouze omezené šetření osoby vyžadující zavazadlo.

21.3
Převzetí zavazadla držitelem identifikačního štítku zavazadla bez reklamace v době doručení je přímým důkazem, že zavazadlo bylo doručeno v dobrém stavu a v souladu se smlouvou o přepravě, pokud neprokážete opak.

21.4
Pokud odbaven zavazadlo z jakéhokoliv důvodu neletělo stejným letadlem a dorazí pozdějším letem, může se vyžadovat, abyste si jej vyzvedli na letišti osobně. Všechny náklady spojené s tímto postupem na kterémkoliv letišti mimo Spojeného království budu k vaší tíži.

<< zpět nahoru

22. Předměty odebrané ze zavazadla

Nepřebíráme odpovědnost za žádné předměty z vašeho zavazadla, které bezpečnostní personál letiště jednající v souladu s mezinárodními předpisy odebere. Pokud jste si vědomi toho, že bezpečnostní personál letiště odebral z vašeho zavazadla předměty, je vaší odpovědností zajistit, aby vám bezpečnostní personál letiště vydal potvrzení, a zařídit si pozdější vyzvednutí takovýchto předmětů.

<< zpět nahoru

23. Chování na palubě letadla a na letišti a bezpečnost

23.1
Během pobytu na letišti a na palubě letadla se musíte chovat vhodně. Zejména nesmíte (kromě jiného):

 • porušit jakýkoliv platný zákon (např. podnapilým stavem na palubě letadla);
 • chovat se na palubě letadla tak, že ohrožujete letadlo nebo kteroukoliv osobu či majetek na palubě;
 • bránit posádce ve výkonu jejich povinností, neřídit se pokyny posádky;
 • používat výhružné, hanlivé či urážlivé výrazy nebo se tak chovat vůči posádce či ostatním cestujícím;
 • chovat se nepřístojně či způsobem, vůči kterému mohou mít ostatní cestující důvodné námitky;
 • nedodržet podmínky jakéhokoliv dokumentu, který jste podepsali po porušení jedné či několika z předchozích podmínek na některém našem dřívějším letu

23.2
Pokud jste se podle objektivního posouzení dopustili nevhodného chování na letišti nebo na palubě letadla:

 • Můžete být soudně stíháni za přestupky, kterých jste se dopustili na palubě letadla, a poskytnete nám náhradu veškerých nákladů vyplývajících z vašeho nevhodného chování na palubě letadla;
 • Můžeme se rozhodnout (čistě na základě vlastního uvážení) zrušit váš let před odletem nebo přesměrovat let, abychom vás mohli z letadla vysadit (po vzlétnutí). V tomto případě nám musíte zaplatit veškeré náklady jakékoli povahy vyplývající z přesměrování letu;
 • Můžeme se rozhodnout zrušit jakýkoli zpáteční let nebo jiné budoucí lety, které máte u nás zakoupené;
 • Můžeme provést jakákoli jiná, podle nás nezbytná opatření na ukončení vašeho nevhodného chování, včetně zamezení vašeho nástupu do letadla nebo vyvedení vás z letadla či letiště.

23.3
Vyhrazujeme si právo požádat vás o podstoupení dechové zkoušky kdykoli před zahájením cesty. Pokud zkoušku odmítnete podstoupit nebo budou výsledky negativní, vyhrazujeme si právo zamítnout vám povolení k cestě. Navzdory tomuto právu, i když testu vyhovíte, máme nadále právo jednat podle bodu 23.2 čistě na základě vlastního uvážení.

<< zpět nahoru

24. Odmítnutí přepravy a vysazení cestujících

Kromě ustanovení článku 23 výše můžeme odmítnout přepravu vás nebo vašeho zavazadla, jestliže:

 • je takový krok nezbytný z bezpečnostních důvodů nebo kvůli dodržení jakýchkoliv platných zákonů, předpisů nebo nařízení kteréhokoliv státu, ze kterého, do kterého nebo přes který se poletí, včetně zákonů nebo předpisů týkajících se požadavků na předběžné informace o cestujících;
 • vaše chování, stav, věk nebo psychická či fyzická kondice nebo fyzický stav vašeho zavazadla vyžadují naši zvláštní asistenci (s výjimkou případů, kdy lze uplatnit ustanovení o „Zvláštní pomoci“ našich podmínek rezervace), poškozují, obtěžují nebo vzbuzují námitky ostatních cestujících či posádky vůči vám nebo představují nebezpečí nebo riziko pro vás samotné nebo pro ostatní osoby či majetek;
 • jste se dopustili nevhodného chování během dřívějšího letu a takovéto chování se může opakovat;
 • jste odmítli podrobit se bezpečnostní prohlídce nebo jste nedodrželi či možná nedodržíte naše pokyny týkající se bezpečnosti;
 • nebyla uhrazena příslušná cena přepravy či jakékoliv splatné poplatky nebo taxy nebo nebylo dodrženo úvěrové podmínky sjednané mezi námi a vámi (nebo osobou, která hradí cenu přepravy);
 • nemáte řádné doklady nebo některý z našich dokladů, který jste nám předložili, byl zřejmě nabyt nezákonně nebo byla ohlášena jeho ztráta či krádež, byl padělán nebo změněn někým jiným než námi či námi pověřeným zprostředkovatelem, nebo jestliže byl poškozen, z čehož pro vás vyplývá, že nejsme povinni se vás dotazovat při rozhodování o tom, zda vám umožníme cestovat s námi, a že máme právo takový doklad zadržet;
 • osoba, která se dostavila k odbavení nebo nástupu do letadla nemůže prokázat, že je osobou uvedenou jako cestující v rezervaci.

<< zpět nahoru

25. Změna mé rezervace

25.1
Jakmile jste odbaveni (ať již on-line nebo osobně na letišti), nemůžete žádným způsobem měnit svou rezervaci.

25.2
Nepřijímáme žádné žádosti o změnu vašeho místa odletu nebo místa určení. Pokud si je přejete změnit tím, že provedete novou rezervaci, přijdete o všechny peníze, které jste již zaplatili.

25.3
Přestože jsme leteckou společností, která nevrací poplatky a naše letenky jsou nepřevoditelné, umožňujeme změny jména provedené prostřednictvím našeho call centra nebo autorizovaných zprostředkovatelů či osobně na prodejní přepážce pro cestující na letišti za podmínky, že tyto změny jsou provedeny alespoň 4 hodiny před plánovaným časem odletu uvedeným ve vašem itineráři a že požadovaná změna se u příslušného cestujícího vztahuje na celý itinerář (“Změna jména”). Budete nám muset poskytnout celé jméno, adresu, kontaktní e-mail a telefonní číslo nového cestujícího / nových cestujících a my jim pošleme e-mailové potvrzení a itinerář. Příslušné poplatky budou účtovány, i když účelem změny jména není změna osoby, ale oprava chyby při provádění původní rezervace.

25.4
Umožňujeme také změny času a data vašeho odletu (“Změna data”), a to online na stránce www.jet2.com nejpozději 5 hodin před původním plánovaným časem odletu, osobně na prodejní odletové přepážce nejpozději 2 hodiny před původním plánovaným časem odletu nebo prostřednictvím našeho call centra alespoň 4 hodiny před původním plánovaným časem odletu. Toto je samozřejmě podmíněno volnou kapacitou na jiných letech v době provedení změny.

25.5
Jak za změnu jména, tak za změnu data musíte zaplatit tyto pozměňovací poplatky:

 • Administrativní poplatek za každou změnu jména a administrativní poplatek na osobu na letový sektor za změnu data (podrobnosti o aktuálních poplatcích naleznete v části Časté dotazy na stránkách www.jet2.com);
 • Rozdíl (existuje-li) mezi cenou původní rezervace a cenou nové rezervace. Cena vaší nové rezervace se vypočítává v okamžiku, kdy provádíte změnu, takže základní cena letenky za váš nový let a související taxy a poplatky se mohou lišit. Vezměte na vědomí, že nedojde-li ke zvýšení ceny, neplatíte nic navíc, avšak je-li nová cena nižší než cena vaší původní rezervace, nemáte nárok na žádnou náhradu.

<< zpět nahoru

26. Zrušení, změna trasy, zpoždění

26.1
Odletové časy a doba trvání letů nejsou zaručeny. Z provozních, komerčních nebo bezpečnostních důvodů či z důvodů neobvyklých, nepředpokládaných a/nebo výjimečných okolností, kterým jsme se za přiměřených opatření nemohli vyhnout (včetně špatného počasí, omezení řízení letového provozu, neočekávaných nedostatků týkajících se bezpečnosti letu, potenciálního ohrožení zdraví apod.), jsme oprávněni zrušit, ukončit, odklonit, přesměrovat, odložit nebo zpozdit jakýkoliv let nebo ukončit provoz na jakékoliv trase.

26.2
Pokud se rozhodneme váš let zrušit, ukončit, odklonit, odložit či zpozdit nebo pokud ukončíme provoz na trase, jejíž je váš let součástí, po vydání itineráře/potvrzení a pakliže je nám tato skutečnost známa více než 48 hodin předem, se vás pokusíme o takové změně uvědomit na e-mailové adrese, kterou jste uvedli v době rezervace. Musíte proto kontrolovat svou e-mailovou schránku a v případě změny e-mailové adresy nás o ní informovat. Pokud obdržíme zprávu o nedoručení e-mailu nebo pokud nebyla žádná e-mailová adresa poskytnuta, zašleme upozornění na uvedenou poštovní adresu. Hlavní cestující odpovídá za informování všech cestujících na rezervaci letu o veškerých změnách. V případech, kdy jsme vás na případné změny v rezervaci upozornili předem (s využitím kontaktních údajů poskytnutých při rezervaci), nebudeme odpovědni za to, když některá z osob uvedených v rezervaci odlet nestihne.

26.3
Pokud není v zákoně uvedeno jinak, cena, kterou jste zaplatili za rezervovaný let (rezervované lety), se nevrací, a to včetně veškerých tax a poplatků, které byly případně v souvislosti s takovými lety vybrány.

26.4
Všem cestujícím vřele doporučujeme sjednat si řádné osobní cestovní pojištění s platností od data rezervace. Jet2.com nabízí osobní cestovní pojištění s krytím pojistných událostí během dovolené a také na zrušení letu, pokud nebudete moci cestovat. Pojištění si mohou cestující zakoupit na internetu přes odkaz na “Cestovní doplňky” na našich internetových stránkách nebo na stránkách Jet2 Travel Insurance.

<< zpět nahoru

27. Letadlo

Neručíme za to, že na váš let bude použito letadlo uvedené v našem letovém řádu, a vyhrazujeme si právo letadlo kdykoliv podle potřeby vyměnit. Někdy můžeme potřebovat změnit typ letadla nebo využít letadlo jiné letecké společnosti a za takových okolností nemůžeme zaručit, že vám bude vždy poskytnuta stejná úroveň služeb během letu a povolena stejná hmotnost zavazadel jako u Jet2.com.

<< zpět nahoru

28. Zrušení z vaší strany

28.1
Pokud se rozhodnete zrušit celou svou rezervaci nebo zrušit rezervaci určitého cestujícího ve své skupině, nevracíme žádné peníze.

28.2
Všem cestujícím vřele doporučujeme sjednat si řádné osobní cestovní pojištění s platností od data rezervace. Jet2.com nabízí osobní cestovní pojištění s krytím pojistných událostí během dovolené a také na zrušení letu, pokud nebudete moci cestovat. Pojištění si mohou cestující zakoupit na internetu přes odkaz na “Cestovní doplňky” na našich internetových stránkách nebo na stránkách Jet2 Travel Insurance.

Pokud od nás potřebujete pro účely pojištění potvrzení o neuskutečnění cesty, můžete vám jej zdarma poskytnout.

28.3
Nechcete-li úplně přijít o své peníze, doporučujeme vám, abyste zvážili změnu jména ve své rezervaci na někoho jiného, kdo může cestovat místo vás, nebo abyste zvážili změnu data cesty v souladu s ustanoveními článků 25.3 a 25.4. Více informací o tom, jak provést změnu, naleznete v naší sekci Často kladené dotazy na www.jet2.com.

<< zpět nahoru

29. Odmítnutí nástupu do letadla

Pokud vám nejsme schopni zajistit dříve potvrzené místo na kterémkoliv letu, poskytneme vám kompenzaci v souladu s našimi zásadami kompenzace v případě odmítnutí nástupu do letadla a platnými zákony, jejichž podrobné znění vám na vyžádání na letišti poskytne náš personál nebo pověření zástupci.

<< zpět nahoru

30. Naše odpovědnost

30.1
Neneseme odpovědnost za žádný nárok vyplývající z našeho dodržení příslušných místních zákonů nebo vládních nařízení a předpisů nebo z jejich nedodržení z vaší strany, s výjimkou případů stanovených v Úmluvě o sjednocení některých pravidel v mezinárodní letecké přepravě podepsané v Montrealu v roce 1999 ("Montrealská úmluva").

Vaše smlouva o přepravě s námi (včetně těchto všeobecných podmínek a všech použitelných vyloučení a omezení odpovědnosti) platí pro naše autorizované zprostředkovatele, pracovníky, zaměstnance a zástupce ve stejné míře, v jaké platí pro nás. Celková částka, kterou od nás a od našich autorizovaných zprostředkovatelů, pracovníků, zaměstnanců a zástupců lze vymáhat, proto nepřekročí částku, kterou je omezena naše vlastní odpovědnost, pokud taková existuje.

Nemáme vůči vám žádnou odpovědnost týkající se jakéhokoliv produktu nebo služeb, které naším prostřednictvím rezervujete, jakožto zprostředkovatel jejich dodavatele, vyjma případů způsobených naší nedbalostí.

Žádné ustanovení těchto všeobecných podmínek nepředstavuje vzdání se či zrušení vyloučení nebo omezení naší odpovědnosti podle Montrealské úmluvy nebo příslušných místních zákonů, pokud výslovně a písemně neuvedeme jinak, nebrání nám vyloučit nebo omezit naši odpovědnost podle Montrealské úmluvy nebo podle jiných platných zákonů a není vzdáním se obhajoby, kterou máme podle této úmluvy a zákonů k dispozici proti orgánům veřejného sociálního zabezpečení nebo osobám, které odpovídají za vyplacení náhrady za smrt, úraz nebo jinou újmu na zdraví cestujícího nebo které takovouto náhradu vyplatily.

30.2 Smrt / osobní újma
Naše odpovědnost za škody, u nichž máte nárok na náhradu za prokázané ztráty a náklady, které vám vzniknou v případě smrti, úrazu nebo jiné újmy na zdraví způsobené nehodou, se řídí pravidly a omezeními stanovenými v Montrealské úmluvě, nařízení ES č. 2027/97 a v těchto všeobecných podmínkách.

30.3 Ztráta nebo poškození zavazadla
Naše odpovědnost za škody, u nichž máte nárok na náhradu za prokázané ztráty a náklady v případě ztráty nebo poškození či zpoždění vašeho odbaveného zavazadla a neodbaveného zavazadla / osobního majetku, který přepravujete na palubě letadla, se řídí pravidly a omezeními stanovenými v Montrealské úmluvě, nařízení ES č. 2027/97 a v těchto všeobecných podmínkách, a je obecně následující:

 • Neodpovídáme za ztrátu nebo poškození kabinového/neodbaveného zavazadla, pokud nebyly způsobeny naší nedbalostí.
 • Neodpovídáme za ztrátu nebo poškození jakéhokoliv kabinového/neodbaveného zavazadla a odbaveného zavazadla způsobené skrytou závadou, vlastnostmi nebo vadou zavazadla. Stejně tak neodpovídáme za běžné opotřebení zavazadla způsobené běžnou zátěží při letecké přepravě.
 • Neodpovídáme za ztrátu nebo poškození jakéhokoliv předmětu ve vašem kabinovém/neodbaveném zavazadle a odbaveném zavazadle, jehož přepravu tyto všeobecné podmínky nebo platné zákony zakazují, protože taková ztráta byla výhradně způsobena vaší nedbalostí.
 • Naše maximální odpovědnost za ztrátu nebo poškození kabinového/neodbaveného zavazadla a odbaveného zavazadla je omezena na ekvivalent v místní měně částky 1 131 zvláštních práv čerpání na cestujícího, pokud neprokážete, že ztráta nebo poškození byly způsobeny naším jednáním nebo opomenutím vycházejícím zúmyslu tuto ztrátu nebo poškození způsobit nebo bezohledného konání s vědomím, že ke ztrátě či poškození může dojít.
 • Naši odpovědnost vůči vám za ztrátu nebo poškození vašeho odbaveného zavazadla zvýšíme na částku, kterou specifikujete a k níž dáme svůj souhlas v okamžiku, kdy nám předáte své zavazadlo při odbavení, avšak pouze zaplatíte-li nám dodatečný poplatek vypočítaný v sazbě 5 GBP / 8 EUR/ 11 CHF/ 250 CZK/ 60 NOK/ 30 PLN za každých 50 GBP/ 80 EUR/ 110 CHF/ 2 500 CZK/ 600 NOK/ 300 PLN (nebo jejich části), o které chcete navýšit limit 1131 zvláštních práv čerpání, a to do maximální výše 1 500 GBP / 2 250 EUR/ 3 300 CHF/ 72 000 CZK/ 18 000 NOK/ 9 000 PLN nad rámec ekvivalentu limitu v místní měně.

30.4 Zpoždění
Naše odpovědnost za reklamace na základě zpoždění vaší letecké přepravy je omezena Montrealskou úmluvou. V případech, kdy nelze tuto úmluvu uplatnit, vůči vám nemáme odpovědnost za zpoždění, pokud se v těchto všeobecných podmínkách nebo v platných zákonech nestanoví jinak.

30.5 Vymezení odpovědnosti požadované v USA
Vždy, když odpovědnost za vaši cestu nespočívá na nás, když nelze uplatnit Montrealskou úmluvu a přepravce trvá na limitech Varšavské úmluvy pro smrt nebo újmu na zdraví a na tom, že učinil veškerá nezbytná opatření, aby škodě zabránil, až do ekvivalentu v národní měně částky 113 100 zvláštních práv čerpání pro jakýkoliv takový nárok, je podle ustanovení Varšavské úmluvy a zvláštních smluv o přepravě zakotvených v platných tarifech odpovědnost takového přepravce vůči cestujícím za smrt nebo osobní újmu se ve většině případů omezená na prokázané škody, které nepřesahují: (i) 75 000 USD na cestujícího v případě cest do nebo z USA nebo s dohodnutou zastávkou v USA, přičemž odpovědnost do výše takovéhoto limitu je nezávislá na nedbalosti na straně přepravce; a (ii) 10 000 USD nebo 20 000 USD v případě cest, které nesměřovaly do USA, z USA a neměly ani dohodnutou zastávku v USA.

Jména přepravců, kteří jsou účastníky takových zvláštních smluv, jsou k dispozici ve všech prodejnách letenek takových přepravců a na vyžádání si je lze prohlédnout. Dodatečnou ochranu lze obvykle zajistit zakoupením pojištění od soukromé společnosti. Na takové pojištění nemá vliv žádné omezení odpovědnosti přepravce podle Varšavské úmluvy nebo Montrealské úmluvy či takovýchto zvláštních smluv o přepravě. Další informace žádejte u zástupců své letecké společnosti nebo pojišťovny.

Upozornění: Výše uvedené omezení odpovědnosti na 75 000 USD je včetně právních poplatků/nákladů s výjimkou případu nároku vzneseného ve státě, kde platí ustanovení o samostatné úhradě právních poplatků/nákladů, kde je limit 58 000 USD bez právních poplatků/nákladů.

<< zpět nahoru

31. Ohlášení škody

31.1 Poškození nebo ztráta odbavených zavazadel
Jakoukoliv ztrátu nebo poškození odbavených zavazadel je třeba nahlásit před opuštěním letiště a nechat si vstavit zprávu o nepravidelnosti týkající se majetku. Musíte nás okamžitě písemně informovat o jakémkoliv poškození vašeho zavazadla a v každém případě nejpozději do uplynutí 7 dnů od obdržení tohoto zavazadla nebo v případě ztráty do 7 dnů od data, kdy jste měli zavazadlo obdržet.

31.2
Vaše oznámení musí obsahovat detailně rozepsaný seznam, který identifikuje všechny dotčené položky a obsahuje popis včetně výrobce a stáří předmětu, spolu s dokladem o nákupu a důkazem o vlastnictví všech takových předmětů. Tam, kde to považujeme za vhodné, odečteme z vašeho nároku částku odpovídající opotřebení. V případě nároku na náhradu fyzické škody na zavazadlech si musíte poškozené zavazadlo ponechat a na vyžádání nám je předložit, abychom je mohli prozkoumat a tak vyhodnotit charakter a rozsah škody a to, zda lze zavazadlo opravit. V případě, že chcete nárokovat náklady na výměnu jednotlivé položky, jež je součástí nároku o náhradu škody na zavazadlech, musíte s námi vznik takového nákladu předem projednat, jinak by jej nebylo možno zahrnout do náhrady škody vám splatné. Při podání svého nároku musíte přiložit doklad o nákupu vyměněných položek. U všech nároků o náhradu škod týkajících se vašich zavazadel nám musíte na vyžádání poskytnout veškeré informace, které požadujeme pro vyhodnocení oprávněnosti vašeho nároku a částky náhrady škody k zaplacení. Pokud to po vás vyžadujeme, musíte podepsat čestné prohlášení týkající se skutečností a hodnoty vašeho nároku o náhradu škody na vašich zavazadlech předtím, než vám ji vyplatíme. Pokud tyto požadavky nedodržíte, můžete tím nepříznivě ovlivnit výši náhrady škody, na kterou máte nárok.

31.3 Zpoždění odbavených zavazadel
O jakémkoliv zpoždění vašeho odbaveného zavazadla nás musíte písemně informovat do 21 dnů od data, kdy vám bylo zavazadlo dáno k dispozici.

31.4
Pokud nás v této časové lhůtě neinformujete, neneseme žádnou odpovědnost.

31.5 Časová lhůta pro vznesení nároku
Ustanovení této části 31 vždy podléhají ustanovením v části 32 (Časové lhůty).

<< zpět nahoru

32. Časové lhůty

Jakékoli právo na odškodné, popřípadě kompenzace, popřípadě jakékoli jiné pomoci v souvislosti s vaší rezervací zanikne, pokud nebude žaloba podána během 2 let od data příletu do cílové destinace nebo od plánovaného data příletu letadla nebo data, kdy došlo k přerušení přepravy. Metoda kalkulace období omezení bude stanovena právním řádem soudu, který případ řeší.

<< zpět nahoru

33. Výběr práva a jurisdikce

33.1
Pokud není v Montrealské úmluvě nebo jiném náležitém zákoně, vládním nařízení, příkazech či požadavcích uvedeno jinak.

33.1.2
Tyto obchodní podmínky a jakákoli přeprava, kterou se zavážeme vám poskytnout (ve vztahu k vám a vašim zavazadlům) se budou řídit právním řádem Anglie a Walesu.

33.1.3
Veškeré spory mezi vámi a námi týkající se této přepravy nebo jakkoli z ní vyplývající, včetně nesmluvních povinností vyplývajících z těchto obchodních podmínek nebo s nimi souvisejícími, budou podléhat nevýhradní soudní pravomoci soudů Anglie a Walesu.

33.1.4
„Nevýhradní soudní pravomoc“ znamená, že na nás můžete podat žalobu mimo soudy Anglie a Walesu. „Nesmluvní povinnosti“ znamenají povinnosti, které nevyplývají z konkrétních ustanovení těchto obchodních podmínek, ale vyplývají ze zákonných principů Anglie.

<< zpět nahoru

34. Použití mých údajů

Podrobné údaje o tom, jakým způsobem mohou být použity vaše údaje, naleznete v naší sekci Ochrana osobních údajů.

<< zpět nahoru

35. Jak se s námi spojit

Snažíme se co nejdříve vyřešit všechny záležitosti, na které jsme upozorněni, a proto je důležité, abyste nás v případě nespokojenosti informovali a dali nám tak příležitost vaši záležitost hned řešit. Pokud to není z jakéhokoliv důvodu možné nebo pokud nejsme schopni vaši záležitost vyřešit k vaší spokojenosti, napište nám prosím na adresu Jet2.comLimited, Customer Care Team, PO Box 284, Leeds LS11 1GE, Anglie. Dejte nám prosím 28 dnů na úplnou odpověď. Můžete nás kontaktovat také e-mailem na customer.service@jet2.com.

<< zpět nahoru

36. Dodatky

Tyto podmínky mohou být v průběhu času pozměněny a v souladu se změnami bude aktualizováno také jejich znění na webových stránkách.

<< zpět nahoru

37. Význam pojmů

“Vy” a “váš” se týkají kterékoliv osoby, která má rezervaci na let s Jet2.com a pokud to vyžaduje kontext, týká se hlavního cestujícího v jakékoliv rezervaci, která zahrnuje více než jednu osobu, a ve všech případech všech osob, které se stanou součástí rezervace díky změně jména.

"My", "náš" a "nám" se vztahuje na Jet2.com Limited.

Jet2.com znamená Jet2.com Limited, identifikační číslo společnosti: 2739537, sídlo společnosti: Low Fare Finder House, Leeds Bradford International Airport, Leeds, West Yorkshire LS19 7TU, DIČ GB 355 5672 31.

Tyto podmínky byly naposledy aktualizovány 15. leden 2015.

<< zpět nahoru

© Jet2.com