Jet2.com — Podmínky užívání

1. Úvod

Tyto webové stránky www.Jet2.com jsou provozovány a spravovány společností Jet2.com Limited (dále jen „my“, „nášš/naše“ či „nám“). Následující Podmínky užívání se vztahují na všechny návštěvníky a uživatele těchto webových stránek.

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s tím, že jste vázání těmito Podmínkami užívání. Pokud nesouhlasíte s těmito podmínkami, nesmíte tyto webové stránky používat.

Vyhrazujeme si právo na změnu obsahu těchto webových stránek, včetně těchto Podmínek užívání, kdykoliv bez upozornění umístěním takových změn na webové stránky. Vaší zodpovědností je seznámit se s těmito Podmínkami a zajistit tak vlastní informovanost o jakýchkoliv změnách. Vaše použití těchto webových stránek po umístění jakýchkoliv takových změn představuje váš souhlas s revidovanými Podmínkami užívání.

2. Práva a omezení

2.1 Autorská práva a další práva k duševnímu vlastnictví ve vztahu ke všem materiálům na těchto webových stránkách jsou naším vlastnictvím (nebo vlastnictvím poskytovatelů licence).

2.2 Ochranné známky, loga a servisní známky zobrazené na těchto webových stránkách (dále jen „známky“) náleží nám nebo jiným třetím stranám. Nejste oprávněni tyto známky užívat bez našeho předchozího písemného souhlasu nebo souhlasu takové třetí strany, která může tyto známky vlastnit.

2.3 Materiály zveřejněné na těchto webových stránkách si můžete kopírovat výhradně pro svou vlastní potřebu a nekomerční použití. Jakýkoliv materiál či obsah na těchto webových stránkách nesmíte měnit, rozšiřovat, zveřejňovat, přenášet, reprodukovat, uchovávat či z něj vytvářet jakékoliv odvozené materiály.

3. Právní omezení

3.1 Zajištění aktuálnosti a přesnosti informací obsažených na těchto webových stránkách je věnována řádná péče, berete však na vědomí, že tyto informace jsou poskytovány pouze pro informativní účely a kdykoliv mohou podléhat změnám. Nepřijímáme odpovědnost za žádné chyby, nepřesnosti či opomenutí, co se týče informací a materiálu na těchto webových stránkách.

3.2 Přestože usilujeme o zajištění dostupnosti a bezpečnosti těchto webových stránek, vzhledem k povaze Internetu nezaručujeme, že tomu tak vždy bude.

3.3 Nezaručujeme, že tyto webové stránky budou fungovat bez přerušení či budou bezchybné, nebudou obsahovat viry nebo další škodlivé součásti. Doporučujeme vám, abyste učinili všechna příslušná bezpečnostní opatření dříve, než budete stahovat jakékoliv informace či obsah z těchto webových stránek.

3.4 Vyjma případů, které vylučuje právo, nebudeme odpovědni vám ani jakékoliv osobě za jakoukoliv ztrátu či škodu, která může vzniknout z použití či zneužití těchto webových stránek nebo jakýchkoliv informací či materiálů na webových stránkách. Nepřijímáme žádnou odpovědnost podle smluv, přestupkového práva či jinak za jakoukoliv nepřímou, náhodnou, zvláštní, trestní či následnou ztrátu, poškození či výdaje (včetně např. jakýchkoliv ztrát příjmu, zisků, zakázek, předpokládaných úspor, promarněných výdajů, dat či dobrého jména).

3.5 Nic v těchto Podmínkách užívání nevylučuje naši odpovědnost vůči vám za osobní zranění či smrt způsobené naším zanedbáním.

4. Stránky třetích stran

Tyto webové stránky obsahují odkazy na webové stránky třetích stran. Nebudeme odpovědní za dostupnost, obsah, informace, bezpečnost nebo jakékoliv výrobky či služby dostupné na těchto stránkách třetích stran. Vždy byste si měli zkontrolovat všeobecné podmínky a prohlášení o ochraně osobních údajů na těchto stránkách třetích stran.

5. Všeobecné přepravní podmínky

Všechny rezervace u nás učiněné prostřednictvím těchto webových stránek podléhají všeobecným podmínkám společnosti Jet2.com. Tyto podmínky si musíte přečíst a přijmout je předtím, než učiníte svou rezervaci.

6. Ochrana osobních údajů

Jakékoliv informace, které od vás obdržíme prostřednictvím těchto webových stránek, budou použity a námi drženy podle našich zásad ochrany osobních údajů.

7. Různé

7.1 Neplatnost – pokud se jakékoliv podmínky z těchto Podmínek užívání ukážou jako neplatné, absolutně neplatné či nevymahatelné z jakéhokoliv důvodu, budou odděleny od těchto Podmínek užívání, které zůstanou neovlivněny.

7.2 Úplná smlouva – tyto podmínky použití představují úplnou dohodu mezi námi a vámi v souvislosti s použitím těchto webových stránek a nahrazují všechna další prohlášení, vyjádření či záruky (at už psané, vyjádřené v e-mailu či ústně) námi učiněné. Jakákoliv práva nevýslovně poskytnutá v těchto Podmínkách užívání jsou námi vyhrazená.

7.3 Rozhodné právo a jurisdikce – tyto Podmínky užívání podléhají a jsou vykládány v souladu s anglickým právem. Jakékoliv spory vzniklé v souvislosti s těmito Podmínkami podléhají výhradní jurisdikci anglických soudů.

7.4 Podrobnosti smlouvy

Jet2.com Limited, identifikační číslo společnosti: 2739537, sídlo společnosti: Low Fare Finder House, Leeds Bradford International Airport, Leeds, West Yorkshire LS19 7TU, DIč GB 355 5672 31.


<< zpět na začátek

Tyto podmínky byly naposledy aktualizovány 25. září 2009.

© Jet2.com