Cookies

Home / Groups Terms and Conditions

1. Provedení rezervace

1.1
Abyste u nás mohli vytvořit rezervaci, musíte být starší 18 let.

1.2
Osoba, která rezervaci provádí, je v každé rezervaci klasifikována jako „hlavní osoba“, což může zahrnovat více než jednu osobu. Pokud jste hlavním osobou vy, zaručujete nám, že tyto smluvní podmínky (a naše pravidla a zásady) máte oprávnění přijmout (a přijímáte) pro každou z osob uvedených ve vaší rezervaci a že jste je na tyto smluvní podmínky upozornili. Budete naším hlavním kontaktem a budete od nás (nebo našich dodavatelů) jménem celé vaší skupiny přijímat veškerou komunikaci/korespondenci.

1.3
Pokud rezervace byla uhrazena vaším jménem jinou osobou, můžeme předpokládat, že tato osoba má ve vztahu ke všem záležitostem týkajícím se vaší rezervace (včetně, ale bez omezení storna nebo změny letu) oprávnění jednat vaším jménem. Chcete-li toto oprávnění zrušit či omezit, je vaší povinností nám to oznámit písemně.

1.4
V okamžiku rezervace nám musíte poskytnout kontaktní údaje a musíte zajistit, aby byla všechna jména v rezervaci totožná se jmény uvedenými v pasech. V opačném případě to bude znamenat uložení dalších poplatků. Tyto údaje musí zahrnovat mobilní číslo a kontaktní číslo pro dobu, kdy jste v zahraničí, abychom vás my nebo náš autorizovaný zástupce mohli informovat o veškerých změnách, zpožděních či zrušeních, které se mohou týkat vaší rezervace. Pokud tuto povinnost nesplníte a nebudeme schopni se s vámi spojit, neponeseme vůči vám ani nikomu jinému ve vaší rezervaci odpovědnost za jakékoli ztráty či výdaje, které vám a jim vzniknou z důvodu nedostatku informací o takové změně, zpoždění či zrušení.

1.5
Pokud se domníváme, že je vaše rezervace podvodně financována, nebo že se vy či jakákoli jiná osoba na vaší rezervaci v jakémkoli momentě (včetně neoprávněného nárokování náhrady škody nebo vrácení peněz) pokouší (nebo se pokusila) podvádět nebo oklamat společnost Jet2holidays nebo Jet2.com vyhrazujeme si právo tuto rezervaci a budoucí rezervace bez dalšího upozornění zrušit, odmítnout přijetí budoucích rezervací a získat částky od dotčené osoby nebo osob zpět.

1.6
Důrazně všem cestujícím doporučujeme, aby si ode dne rezervace zajistili vhodné osobní cestovní pojištění. Jet2.com nabízí osobní cestovní pojištění, které vás během vaší dovolené bude krýt, a také zrušení pojištění v případě, že nebudete schopni odcestovat. Zákazníci si je mohou zakoupit online prostřednictvím odkazu v sekci „Extra“ na našich webových stránkách nebo na adrese www.jet2insurance.com.

1.7
Všechny rezervace letů se uskuteční prostřednictvím naší společnosti, Jet2.com Limited. Veškeré rezervace ostatních produktů či služeb (např. zapůjčení automobilu, pojištění, ubytování) probíhá prostřednictvím příslušného dodavatele těchto služeb a nikoliv u nás, protože vystupujeme pouze jako jejich zástupce. Tito dodavatelé budou samozřejmě mít své vlastní smluvní podmínky, jimiž se bude poskytování produktů/služeb řídit (kromě našich vlastních smluvních podmínek). Tyto podmínky se budou vztahovat na vás a každou z osob ve vaší rezervaci. Je tomu tak proto, že s každým z dodavatelů budete mít samostatnou smlouvu.Před dokončením rezervace se ujistěte, že jste si přečetli podmínky příslušných dodavatelů (dostupných na následujících odkazech: www.jet2carhire.com; www.jet2transfers.com; www.jet2insurance.com;) a také tyto smluvní podmínky.

Za určitých okolností může způsob, jakým u nás vytváříte rezervace cestovních služeb (včetně, ale bez omezení na lety, ubytování a zapůjčení automobilu), vytvořit propojené cestovní dohody v souladu s nařízením o cestovních balíčcích a propojených cestovních dohodách z roku 2018, které naleznete zde. Za takových okolností, kdy je pravděpodobné, že propojená cestovní dohoda bude umožněna a jakmile bude vytvořena, vás budeme informovat. Pro ujasnění bude propojená cestovní dohoda vytvořena tehdy, pokud si zarezervujete jakékoliv další cestovní služby během téže návštěvy našich webových stránek nebo pokud si je zarezervujete u naší společnosti a zaplatíte za ně samostatně nebo za určitých okolností také tehdy, když si další služby zarezervujete do 24 hodin od vytvoření první rezervace.

V případě, že jsme propojenou cestovní dohodu rezervovali my, nebudete mít nárok čerpat výhody, které se vztahují na balíčky v rámci nařízení o cestovních balíčcích a propojených cestovních dohodách z roku 2018. Pokud však umožníme propojené cestovní služby, zajistíme finanční ochranu pro vrácení plateb, které byste nám poskytli za cestovní služby, které by v nepravděpodobném případě naší platební neschopnosti nebyly zcela naplněny. Když si zarezervujete pouze let u společnosti Jet2.com, zajistíme, abyste se vrátili zpět do vlasti. Tato finanční ochrana je vyžadována v rámci nařízení o cestovních balíčcích a propojených cestovních dohodách z roku 2018.

Naše finanční zajištění je poskytováno společností Zurich Insurance plc (dojednáno prostřednictvím společnosti Towergate Chapman Stevens). V nepravděpodobné situaci, kdy by služba byla z důvodu naší platební neschopnosti zamítnuta, se můžete obrátit na společnost Towergate Chapman Stevens. V takovém případě musíte společnost Towergate Chapman Stevens okamžitě telefonicky informovat na čísle +44 (0) 1932 334140 or by email attcs@towergate.co.uk.  Poštovní adresa společnosti Towergate Chapman Stevens je Towergate Chapman Stevens is 3000 Hillswood, Hillswood Business Park, Chertsey, Surrey KT16 0RS. Poznámka – ; toto se nevztahuje na smlouvy s dodavateli třetích stran, které mohou být poskytnuty i v případě naší platební neschopnosti.

Poznámka – tato finanční ochrana neposkytuje vrácení peněz v případech platební neschopnosti příslušného poskytovatele služeb. To znamená, že jsou chráněny pouze služby, které by byly dotčeny nepravděpodobnou událostí naší platební neschopnosti, a nikoliv dodatečné cestovní služby, které zakoupíte v rámci propojené cestovní dohody a které jsou poskytovány dodavateli třetích stran.    

Důrazně doporučujeme, abyste si v době rezervace zajistili osobní cestovní pojištění. Ujistíte se tak, že budete pokryti v situaci, pokud by jakákoliv z dodatečných cestovních služeb, které jste si objednali jako součást propojené cestovní dohody, nebyly v důsledku platební neschopnosti dodavatele třetí strany zcela naplněny. Jet2.com nabízí osobní cestovní pojištění, které vás během vaší dovolené bude krýt, a také zrušení pojištění v případě, že nebudete schopni odcestovat. Zákazníci si ho mohou zakoupit online prostřednictvím odkazu v sekci „Extra“ na našich webových stránkách nebo na adrese www.jet2insurance.com.

1.8
Ne všechny produkty, které naleznete na webových stránkách www.Jet2.com , jsou nabízeny našimi společnostmi, ale jsou pozvánkou k tomu, abyste u nás nebo našich dodavatelů produkt zakoupili za zmiňovaných podmínek. Tuto nabídku zakoupíte, když během provádění rezervace kliknete na tlačítko „Dokončit rezervaci“. Tyto nabídky můžeme v našem vlastním zájmu přijímat, nebo odmítat. Jedná se o případy, kdy jednáme jako zmocnitel nebo jménem našich dodavatelů, kdy jednáme jako jejich zprostředkovatel.

1.9
Po dokončení rezervace vám zašleme e-mail potvrzující její přijetí. V tento okamžik mezi vámi a mezi námi a vámi a našimi dodavateli vznikne závazná smlouva.Potvrzující e-mail prosím zkontrolujte velmi pečlivě. Pokud dojde k nějakým nesrovnalostem nebo se nejedná o to, co jste mysleli, že jste si objednali, ihned prosím kontaktujte naše call centrum, a to nejpozději do 24 hodin od rezervace. Společnost Jet2.com nenese žádnou odpovědnost za nepřijetí e-mailů, které budou odeslány na e-mailovou adresu poskytnutou „hlavní osobou“. Je vaší povinností nás kontaktovat, pokud očekávaný e-mail s potvrzením rezervace neobdržíte.

1.10
K dispozici je také možnost obdržení upozornění textovou zprávou s informacemi o potvrzení, které lze použít při odbavení letu. Tuto možnost lze zvolit během procesu rezervace a zpráva bude zaslána na mobilní číslo v ní uvedené. Jak je uvedeno v sekci 1.9, velmi pečlivě si své potvrzení zkontrolujte a, dojde-li k nějakým nesrovnalostem nebo pokud jste zprávu neobdrželi, ihned kontaktujte naše call centrum. Toto upozornění textovou zprávou je platné pouze pro vaši počáteční rezervaci a veškeré následné změny v rezervaci budou oznámeny e-mailem či telefonicky. Společnost Jet2.com nepřebírá žádnou odpovědnost za neobdržení textových zpráv či jejich neúplnost, změnu telefonního čísla nebo jiné ztráty a škody způsobené vyšší mocí nebo vaší nedbalostí či opomenutí.

1.11 
Občas nabízíme lety, které jsou pouze zpáteční, konkrétní počet nocí a/nebo odlet pouze z konkrétních letišť. V takových případech není možné provádět rezervaci na jednosměrné lety a veškeré rezervace, které nejsou v souladu s danými omezeními, budou zrušeny. Například veškeré rezervace provedené pro lety do Severní Ameriky musí být zpáteční lety s odletem z Velké Británie a musí trvat pouze 4 noci.

zpět na začátek

2. Letenky

Veškeré rezervace (ať už se jedná o lety, nebo jiné služby) jsou nevratné a nelze je převádět. Po provedení rezervace obdržíte e-mail s potvrzením a, pokud jste o něj požádali v souladu s výše uvedenou sekcí 1.10, také shrnutí v textové zprávě, přičemž obě zprávy vás budou podrobně informovat o vašem itineráři a potvrzujícím čísle. Při odbavení je nutné toto číslo uvést. Číslo je platné pro rezervovanou letenku (y) nebo později upravené rezervace. Nepřebíráme odpovědnost za jakékoliv zneužití vašeho potvrzujícího čísla. Uchovejte ho v bezpečí.

Pokud svou rezervaci provedete na webových stránkách třetí strany, jako je např. Expedia nebo On the Beach, bude nutné uhradit poplatek za online odbavení. Ten bude uveden při online odbavení na webových stránkách Jet2.com.

zpět na začátek

3. Ceny

3.1
Veškeré zobrazené ceny se mohou bez předchozího upozornění před potvrzením rezervace změnit. Letecké tarify nezahrnují transfery do a z vašich odletových letišť. Většina online slev a propagovaných cen není k dispozici u rezervací uskutečněných prostřednictvím našeho call centra. Základní cena (y), daně a poplatky jsou splatné v měně, ve které byly zveřejněny.

3.2
Mějte prosím na paměti, že relace v našem online rezervačním systému po 20 minutách vyprší, pokud nepřejdete k potvrzení rezervace. Pokud jste se v této fázi přihlásili a/nebo poskytli svou e-mailovou adresu, můžeme vás v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů a cookies e-mailem informovat o tom, že rezervace nebyla dokončena.

3.3
Dokud nebude vaše rezervace potvrzena a platba uskutečněna, vámi zvolená místa nebudou z inventáře sedadel společnosti Jet2.com odebrána. Pokud tato místa již v okamžiku, kdy zvolíte možnost „Potvrdit rezervaci“, nejsou k dispozici, zobrazí se vám zpráva, která vám tuto skutečnost sdělí, a budete muset v závislosti na dostupnosti tato sedadla znovu zvolit. Pokud jste využili funkce „nákupního košíku“ a původní místa, která jste si původně zvolili, již nejsou v době, kdy vyberete možnost „Potvrdit rezervaci“, k dispozici, budou vám v závislosti na dostupnosti automaticky nabídnuta místa za nejbližší dostupnou cenu.

3.4
Pokud cena vašeho letu po provedení rezervace poklesne, nebudete mít nárok na vrácení peněz.

zpět na začátek

4. Daně a poplatky

4.1
Veškeré daně nebo poplatky uložené vládním nebo jiným orgánem, včetně provozovatele letiště, které jsme od vás povinni vybrat nebo za vás a váš let/přepravu uhradit, budete hradit kromě jízdného vy.

4.2
Při rezervaci je celková výše těchto daní a poplatků již zahrnuta v inzerované ceně, kterou budete hradit. V případě, že zvolíte konkrétní let, vám bude rozpis příslušných daní a poplatků také jasně zobrazen.

4.3
Daně a poplatky uvedené v oddíle 4.1 se neustále mění a mohou být uloženy nebo zvýšeny i v době po potvrzení vaší rezervace. Pokud je tato daň nebo poplatek zavedena nebo navýšena po potvrzení vaší rezervace, jste povinni tuto částku, která dodatečnou daň nebo poplatek pokryje, uhradit před odletem. Nesplnění této povinnosti může mít vliv na vaši možnost s námi letět.

zpět na začátek

5. Platba

Při potvrzení rezervace je třeba potvrzenou rezervaci uhradit v plné výši. Pokud nebude platná platba v plné výši při potvrzení rezervace provedena, můžeme kdykoli před odbavením vaši rezervaci zrušit. V případě, že nám v kteroukoliv dobu budete dlužit jakoukoliv částku za lety či předměty zakoupené na palubě, vyhrazujeme si právo rezervaci až do okamžiku zaplacení všech nesplacených dluhů zrušit. V případě, že budete mít v souvislosti s rezervací nárok na vrácení peněz, bude tato částka uhrazena pouze osobě, která za rezervaci zaplatila.

zpět na začátek

6. Cestovní doklady

6.1
Ujistěte se prosím, že jméno uvedené v potvrzujícím e-mailu přesně odpovídá jménu a příjmení uvedenému ve vašem pase (pro mezinárodní lety) nebo v jiném povoleném cestovním dokladu (pro vnitrostátní lety v rámci Velké Británie). V opačném případě vám za opravu takové chyby může být účtován poplatek. Mějte na paměti, že pokud jste hlavní osobou, musíte zkontrolovat správnost jmen ostatních členů vaší skupiny.

6.2
Nezapomeňte, že jste-li hlavní osobou, budete muset zkontrolovat také přesnost jmen ostatních členů vaší skupiny.

6.3
Jste zodpovědní za to, že máte veškerá příslušná víza, vstupní a výstupní povolení, zdravotní a/nebo jiné požadované dokumenty. Pokud vás o ně požádáme, musíte nám všechny tyto dokumenty předložit a poskytnout nám povolení k vytvoření jejich kopií. Neneseme žádnou odpovědnost v situacích, kdy nemáte cestovní a další doklady potřebné pro svou cestu nebo jste nesplnili všechny požadavky týkající se vstupu do země. Také nepřebíráme žádnou odpovědnost za kontrolu vašich cestovních dokladů.

6.4
Platné požadavky se mohou občas měnit a měli byste se ujistit, že máte aktuální informace. V případě pochybností se obraťte na velvyslanectví příslušné země, konzulát nebo jiný orgán jak před rezervací, tak i před cestou.

6.5
Pokud vám byl odepřen vstup do země, ať už je to z důvodu chybějících požadovaných dokumentů, nebo z jiných důvodů, a my budeme v důsledku toho požádáni jakýmkoliv vládním nebo přistěhovaleckým orgánem o to, abychom vás z této země přepravili a/nebo zaplatili pokutu, jiný poplatek či výdaj, budete povinni nám tyto poplatky a přepravu podle platných cen povinni v plné výši uhradit. Vezměte prosím na vědomí, že pokud k tomuto dojde, nebudete mít nárok na vrácení částky, kterou jste zaplatili za lety, kterých jste využili, pokusili se využít nebo kterých jste nemohli využít v důsledku vašeho nesplnění příslušných požadavků.

6.6
Podrobíte se veškerým vládním, letištním, policejním, bezpečnostním, vojenským a našim bezpečnostním kontrolám a požadavkům. Vyhrazujeme si právo odmítnout přepravu osobám (a/nebo jejich zavazadlům), které tyto kontroly a požadavky nedodržely nebo jejichž doklady nejsou s nimi v souladu.

zpět na začátek

7. Předběžné poskytnutí informací o cestujících

V mnoha zemích je požadováno předběžné předání informací o cestujících vládním orgánům. Vyhovíte jakékoliv naší žádosti o osobní informace, které budeme potřebovat ke splnění těchto požadavků, a zajistíte, aby všechny tyto informace a veškeré další informace, které jste nám o sobě kdykoliv poskytli, byly přesné a správné a takové i zůstaly. Pokud nesplníte povinnosti předběžného poskytnutí informací, může vám být přeprava zamítnuta.

zpět na začátek

8. Pojištění

Důrazně vám doporučujeme zajistit si v době rezervace cestovní pojištění. Mimo jiné ho lze využít v situaci, kdy nebudete schopni své rezervace využít, nebo dojde-li v souvislosti se ztrátou, poškozením nebo zpožděním vašeho odbaveného či neodbaveného zavazadla k překročení hodnoty nebo nákladů na náhradu zavazadla, kterou je naší povinnosti vám uhradit.

Jet2.com nabízí osobní cestovní pojištění, které vás během vaší dovolené bude krýt, a také zrušení pojištění v případě, že nebudete schopni odcestovat. Zákazníci si ho mohou zakoupit online prostřednictvím odkazu v sekci „Extra“ na našich webových stránkách nebo na adrese www.jet2insurance.com.

zpět na začátek

9.Děti

9.1 Kojenci
Minimální požadované stáří dítěte je 14 dní od narození. To však záleží na našem rozhodnutí v závislosti na konkrétních okolnostech. Děti, které jsou v den odjezdu mladší 2 let, mohou po uhrazení pouze administrativního poplatku cestovat na klíně dospělé osoby, která je za toto dítě zodpovědná. Za děti starší 2 let je nutné uhradit plné cestovné.

9.2 Děti bez doprovodu
Bez doprovodu přijmeme na palubu děti, které jsou v den odjezdu starší 14 let, bude-li rezervace provedena osobou starší 18 let.

zpět na začátek

10. Těhotné ženy

Není možné přepravovat ženy po

- ukončení 35. týdne těhotenství v případě jednočetného těhotenství; nebo
- ukončení 33. týdne těhotenství v případě vícečetného těhotenství (například dvojčetného).

Na konci 27. týdne těhotenství musí nastávající matky předložit potvrzení od lékaře, v němž bude uvedena fáze těhotenství a to, zda jsou schopny létat. V opačném případě si vyhrazujeme právo přepravu odmítnout. Toto potvrzení nesmí být starší 7 dnů od data odjezdu a 16 dnů od data příjezdu.

zpět na začátek

11. Způsobilost k letu

11.1
Je vaší povinností ujistit se, že jste z lékařského pohledu schopni cestovat a létat. Nezapomeňte, že se jedná o celou cestu, tedy o celou dobu trvání letu a také dobu, během níž budete cestovat na a z odletového a příletového letiště, a případná nepředvídatelná zpoždění či objížďky. Pokud máte jakékoliv pochybnosti v souvislosti se způsobilostí k letu, vyhledejte lékaře a dodržujte veškeré rady týkající se používání léků během vaší cesty. Vyhrazujeme si právo vyžádat si potvrzení způsobilosti k letu. Pokud vy nebo člen vaší skupiny máte alergii na ořechy, informujte o tom při nástupu na palubu letadla naši posádku a ujistěte se, že s sebou v příručním zavazadle máte (nebo mají) nějaké léky na alergii. Pokud o vaší alergii nebo alergii některého členy vaší skupiny budeme informováni a nebudete s sebou mít požadované léky, můžeme vám nebo této osobě cestu zamítnout.

11.2
Pokud během letu onemocníte a posádka bude mít skutečné a naléhavé obavy ohledně vaší pohody, může dojít k tomu, že budeme muset přistát na nejbližším letišti, abyste letadlo mohli opustit a dostalo se vám lékařské péče.

11.3
Pokud se budeme domnívat, že je to nutné, neodmítnete letadlo opustit, pokud vás o to požádá kapitán. Pokud jste onemocněli na palubě letadla, vyhrazujeme si právo požadovat uhrazení nákladů, které nám na palubě letadla vznikly při vašem ošetřování, při přistání a také uhrazení nákladů za ošetření poskytnuté třetí stranou na zemi. Vyhrazujeme si také právo požadovat uhrazení veškerých dalších nákladů, které vznikly a které jsou spojeny s odklonem ze zdravotních důvodů. Můžeme požadovat zaplacení hodnoty jakékoliv nevyužité přepravy, za kterou jste zaplatili, přičemž v takovém případě bude tato přeprava zrušena.

11.4
Důrazně všem cestujícím doporučujeme, aby si ode dne rezervace zajistili vhodné osobní cestovní pojištění. Jet2.com nabízí osobní cestovní pojištění, které vás během vaší dovolené bude krýt, a také zrušení pojištění v případě, že nebudete schopni odcestovat. Zákazníci si je mohou zakoupit online prostřednictvím odkazu v sekci „Extra“ na našich webových stránkách nebo na adrese www.jet2insurance.com.

zpět na začátek

12. Zvláštní asistence

Vyžadujete-li pro sebe nebo člena skupiny zvláštní asistenci (např. využití invalidního vozíku), musíte nám to oznámit ještě předtím, než rezervaci provedete, abychom se ujistili, že je možné vhodná opatření provést předtím, než se zavážete rezervací. Pokud tuto skutečnost neohlásíte s předstihem, může dojít k tomu, že asistence nebude k dispozici. Budeme se snažit vám potřebnou asistenci poskytnout, některé služby však mohou být omezené. Jestliže si potřeby zvláštní asistence (včetně přepravy vodících psů) zákazníků na stejném letu odporují, vyhrazujeme si právo rozhodnout o tom, jakým způsobem bude konflikt vyřešen. Více informací o tom, jak si zvláštní asistenci zarezervovat, naleznete v části „Časté dotazy týkající se lékařské a zvláštní asistence“ na tomto odkazu.

V každém případě přijmeme v rámci jednoho letu maximálně tři elektrická mobilní zařízení. Ta budou přijata na základě dřívějšího příchodu. Dále nepřijímáme mobilní zařízení o nezatížené hmotnosti vyšší než 100 kg. V případě, že nebudeme schopni mobilní zařízení přijmout z některého z těchto důvodů, náhrada cestovného nebude k dispozici. Bude nabídnut náhradní termín v souladu s dodatkem 25, a to včetně dodatečných poplatků.

zpět na začátek

13. Přeprava zvířat

S výjimkou případů, kdy to vnitrostátní pravidla země, do níž cestujete, neumožňují, velice rádi přepravíme u osob s odpovídajícím zdravotním postižením registrovaného asistenčního psa, a to bezplatně a na všech letech. Přejete-li si přepravovat registrovaného asistenčního psa, obraťte se na náš asistenční tým na čísle +44 (0) 800 408 5591 nebo +44 (0) 203 059 8337, abychom mohli provést příslušná opatření (otevřeno po – pátek 09:00 – 21:00 a sobota 09:00 – 18:00). Souhlasíte s tím, že přebíráte plnou zodpovědnost za asistenčního psa, a souhlasíte s tím, že za jeho újmu či ztrátu, zpoždění, nemoc či smrt neneseme s výjimkou případů, kdy došlo k nedbalosti na naší straně, odpovědnost.

Můžeme vás požádat o potvrzení, že byl váš pes vycvičen ve Velké Británii uznávanou organizací pro výcvik psů, která je členem sdružení Assistance Dogs UK.  Asistenční psi také musejí splňovat pravidla systému Pet Travel Scheme.

S výjimkou registrovaných asistenčních psů doprovázejících cestujícího není v kabině letadla dovoleno přepravovat žádná jiná zvířata.

zpět na začátek

14. Doplňkové služby

14.1 Výběr sedadel
Za malý příplatek si můžete online vybrat vámi preferované místo. Mějte také na paměti, že v souladu s požadavky úřadu pro civilní letectví jsou sedadla u nouzových východů vhodná pouze pro dospělé osoby bez tělesného postižení (ve věku od 14 let). Více informací naleznete na následujícím odkazu: https://www.caa.co.uk/Passengers/On-board/Seating-allocation/. Poplatky za výběr sedadla mohou být v případě změny letadla nebo z důvodu vyšší moci vráceny. Někdy je z provozních či bezpečnostních důvodů nutné sedadla i po nástupu do letadla přerozdělit. Z tohoto důvodu nemůžeme vždy vámi zvolená sedadla zaručit. Pokud změníte datum rezervovaného letu, již uhrazené poplatky za výběr místa budou nevratné a vybraná sedadla není možné přenést na nové datum letu.

14.2 Strava a občerstvení
Obsah teplých jídel se může lišit a nelze jej vždy zaručit.Objednáte-li si teplé jídlo jako součást rezervace, částka je nevratná. Pokud však změníte datum svého letu, vaše jídlo se automaticky převede na datum nového letu, bude-li tak učiněno alespoň 96 hodin před odletem.

zpět na začátek

15. Plánované doby odletů

15.1
Nepřejeme si našim zákazníkům způsobovat žádné komplikace, ale někdy bohužel z provozních či technických důvodů, které jsou mimo naši kontrolu, může dojít ke změnám pravidelných odletů. Z tohoto důvodu nejsou uvedené časy zaručeny a mohou se měnit.

15.2
Na našich webových stránkách nebo prostřednictvím našeho call centra si prosím znovu zkontrolujte itinerář, a to v rozmezí 72 a 24 hodin před cestou. Ujistíte se tak, že vám neuniknou žádné změny. Budeme-li mít před odletem dostatek času, budeme se my (nebo náš autorizovaný zástupce) vždy snažit vás na jakékoli změny upozornit pomocí kontaktních údajů uvedených ve vaší rezervaci, V konečném důsledku jste sami zodpovědní za to, že jste si ověřili informace o vašem letu.

zpět na začátek

16. Odbavení a nástup na palubu letadla

16.1
Máte-li zavazadla k odbavení a/nebo jste se neodbavili online, musíte se k odbavení dostavit nejpozději do doby uvedené v itineráři nebo alespoň 2 hodiny před odletem podle toho, co nastane dříve. Doba odbavení se liší v závislosti na letišti, takže si prosím pečlivě zkontrolujte svůj itinerář. Abyste mohli pokračovat k bezpečnostní, celní a imigrační kontrole, musíte mít dostatek času po odbavení, abyste se k bráně mohli dostavit před koncem lhůty uvedené v sekci 16.6

16.2
Pokud cestujete pouze s příručním zavazadlem a odbavili jste se online, můžete pokračovat přímo k bezpečnostní kontrole. Ujistěte se prosím, že před odletem máte dostatek času na vyřízení tohoto procesu.

16.3
Pokud jste si předem online vybrali místa k sezení a máte platný, evropský pas, nejsou-li v daném okamžiku poskytnuty jiné instrukce, můžete se odbavit online. To lze provést v rozmezí 28 dnů a 5 hodin před plánovaným datem a časem odletu. U některých tras je možné učinit tak až 4 hodiny před plánovaným odletem.

16.4
Občas může dojít k zastavení online odbavování. Pokud k tomu dojde, budete se muset odbavit na letišti, jak je vysvětleno výše.

16.5
Pokud není ve vašem itineráři uvedeno jinak, odbavení bude ukončeno 40 minut před plánovaným odletem. Pokud se k odbavení nedostavíte v době uvedené v sekci 16.1, bude vaše rezervace zrušena a nebudete mít nárok na vrácení peněz.

16.6
Jakmile projdete bezpečnostní a imigrační kontrolou, musíte se dostavit ke správné bráně nejméně 30 minut před plánovaným odletem. Pokud tak neučiníte, vyhrazujeme si právo vaši rezervaci zrušit.

16.7
Pokud se ukáže, že nemáte správnou cestovní dokumentaci nebo nesplňujete všechny příslušné požadavky těchto podmínek, nebude vám dovoleno cestovat. Je velmi důležité poznamenat, že nepředložení informací požadovaných v souvislosti s předpisy předběžného poskytnutí informací bude mít za následek to, že vám nebude dovoleno odcestovat.

16.8 
Jakmile se odbavíte (ať už online, nebo osobně na letišti), není možné žádným způsobem měnit rezervaci.

zpět na začátek

17. Poplatky za zavazadla a povolené hmotnostní limity

17.1 Ruční/kabinová zavazadla

Na palubě můžete mít zdarma jedno neodbavené zavazadlo, jehož hmotnost nesmí překročit 10 kg a jehož rozměry nesmí překročit 56 cm x 45 cm x 25 cm. Jestliže vaše kabinové zavazadlo tyto rozměry překračuje nebo váží více než 10 kg, je nutné toto zavazadlo odbavit. Bude vám účtován poplatek, který budete muset uhradit. Na palubu vám bude dovoleno přinést další menší zavazadlo (například kabelku, tašku na notebook nebo nákup z letiště), a to za předpokladu, že tato zavazadla lze přiměřeným způsobem přepravit buď v horním úložném prostoru, nebo pod sedadlem před vámi. Tyto předměty budou v kabině přepravovány podle našeho uvážení a platných provozních požadavků.

Alkohol přinesený na palubu není během letu dovoleno konzumovat.

U všech příručních/kabinových zavazadel (včetně nákupů z letiště) si vyhrazujeme právo vyžadovat, aby v případě, že v kabině nebude dostatek místa, nebo z jiných provozních důvodů byly uloženy v zavazadlovém prostoru letadla (nepřekročí-li výše uvedené požadavky na velikost či hmotnost, bude tak učiněno bez poplatku). Za takových okolností musíte vyjmout všechny cenné předměty a ponechat si je v kabině.

V závislosti na dostupnosti si můžete za příplatek zarezervovat „garantované kabinové zavazadlo“. Pokud si zakoupíte tuto službu, nebudete žádáni, abyste své příruční zavazadlo uložili do zavazadlového prostoru (pokud nepřekročí požadavky týkající se hmotnosti a velikosti nebo neporuší provozní požadavky).

Budeme-li požadovat, aby vaše garantované kabinové zavazadlo bylo z provozních důvodů uloženo do zavazadlového prostoru, můžete kontaktovat zákaznické oddělení a vyžádat si náhradu veškerých poplatků, které jste za tuto službu zaplatili.

17.2 Odbavená zavazadla
Pokud si přejete odbavit zavazadla k přepravě v zavazadlovém prostoru letadla, bude vám účtován poplatek, o němž budete informováni v době rezervace a který se může v závislosti na délce letu, době a způsobu zakoupení lišit. Pokud jste si zvolili online odbavení a a přejete si s sebou vzít odbavené zavazadlo, bude vám na pokrytí nákladů za odbavovací zařízení na letišti účtován poplatek online. Po uhrazení příslušného poplatku za zavazadlo získáte povolení k přepravě jednoho zavazadla o hmotnosti 22 kg. Pokud potřebujete další zavazadlo (a), je nutné příslušný poplatek uhradit za každé zavazadlo, které si přejete přepravit. Nyní budete moci přepravovat další zavazadlo o hmotnosti 22 kg. Pokud si přejete přidat zavazadla pouze do jedné části své cesty, můžete tak učinit v sekci „Moje rezervace“ (mějte však na paměti, že to lze provést až po potvrzení vaší rezervace (tj. obdrželi jste číslo rezervace)) Hmotnost žádného zavazadla nesmí překročit 32 kg. Upozorňujeme, že kojenci, kteří cestují na klínu zodpovědné osoby, nemají nárok na bezplatné zavazadlo.

Pokud na letiště dorazíte se zavazadlem k odbavení, které jste si nezarezervovali předem, budete muset zaplatit dodatečný poplatek při příjezdu.

Pokud vaše zavazadla váží více, než je povolený limit, budete muset zaplatit další poplatek za každý kilogram (nebo část) překračující povolený limit. Ten vám bude oznámen v době platby na odletovém letišti.

Golfové hole a lyže, které podléhají příslušnému poplatku, si lze zarezervovat předem online, prostřednictvím našeho call centra nebo na letišti u přepážky. U všech ostatních „nadrozměrných“ položek je třeba před odletem informovat naše call centrum a může se na ně vztahovat příplatek. Nadrozměrné předměty jsou věci, jako jsou dětské kočárky, cestovní postýlky, dětské autosedačky, hudební nástroje, invalidní vozíky (podle pravidel zvláštní asistence) a sportovní vybavení.

Můžeme přepravit sportovní vybavení až do maximální hmotnosti 32 kg.

Přeprava zavazadel překračujících povolený limit a nadrozměrných položek závisí výhradně na dostupnosti prostoru v daném letadle (a dále také na bezpečnostních, zdravotních a provozních omezeních), a proto nelze vždy zaručit, že budou přepraveny ve stejném letadle společně s vámi Pokud tyto věci není možné přepravit na stejném letu, dopravíme je na dalším dostupném letu.

O všech aktuálních poplatcích za zavazadla budete informováni buď v době vytvoření online rezervace, nebo prostřednictvím našeho call centra. Pro rezervace provedené prostřednictvím webových stránek třetích stran mohou platit vyšší poplatky.

Všechna zavazadla musí být řádně zabalena v kufrech nebo jiných vhodných nádobách, které musí být dostatečně odolné a dobře zajištěné, aby odolaly obvyklým a normálním podmínkám letecké dopravy.

Ve vybraných hotelech nabízíme službu Odbavení v rezortu („Služba“), která vám v poslední den vaší dovolené v souladu s těmito podmínkami umožní odbavit zavazadla a vyzvednout si palubní vstupenky při odbavení ve vašem hotelu. Poté odbavená zavazadla bezpečně přepravíme na vaše odletové letiště. Výjimky: Služba je k dispozici pouze zákazníkům společnosti Jet2holidays ve vybraných zúčastněných hotelech. Platí omezení zavazadel. Tato Služba není k dispozici pro příruční zavazadla. Budou platit období dostupnosti této Služby. V zúčastněných hotelech budou k dispozici kompletní informace o této Službě a požadavcích. Vyhrazujeme si právo dle vlastního uvážení Službu zcela nebo částečně pozastavit či ukončit a/nebo upravit její rozsah či dostupnost, a to bez upozornění a z jakéhokoli obchodního, provozního, bezpečnostního, regulačního nebo jiného důvodu. Služba je poskytována bezplatně a není součástí nákladů na vaši dovolenou. Nedostupnost služby z jakéhokoli důvodu nepovede k peněžní náhradě ani nároku na jakoukoliv ať již peněžní, či jinou výhodu.

zpět na začátek

18. Omezení týkající se zavazadel

18.1
V kabině ani v odbavených zavazadlech není povoleno přepravovat následující položky:

 1. předměty, které by mohly ohrozit letadlo, osoby nebo majetek na palubě letadla, jako jsou ty, které jsou uvedeny v pravidlech pro přepravu nebezpečných látek vydaných Mezinárodní organizací pro civilní letectví (ICAO), Mezinárodní asociací leteckých dopravců (IATA) a našich vlastních souvisejících nařízeních (tato pravidla a nařízení jsou k dispozici na vyžádání);
 2. předměty, které není dovoleno přepravovat podle platných zákonů, nařízení nebo směrnic kterékoliv země, z níž nebo nad níž mají být přepraveny (např. potraviny);
 3. předměty, které jsou dle našeho názoru nevhodné pro přepravu z důvodu jejich hmotnosti, velikosti či povahy, nebo předměty, které jsou křehké, podléhají zkáze nebo které mohou mít vliv na bezpečnost, zdraví nebo pohodlí ostatních cestujících či posádky; tyto mohou zahrnovat horké potraviny a nápoje nebo potraviny a nápoje s výraznou vůní;
 4. střelné zbraně a střelivo

18.2
Následující položky není dovoleno převážet v odbavených zavazadlech, ale můžete je převážet v příručním zavazadle; jedná se o křehké předměty nebo předměty podléhající zkáze, peníze, šperky, drahé kovy, stříbrné příbory, počítače, elektronická zařízení, fotoaparáty, alkohol v lahvi, cigarety, doutníky nebo tabák, nové kosmetické přípravky a parfémy vysoké ceny, další velmi žádané předměty, léčiva, která byste mohli potřebovat v průběhu cesty, klíče od domu nebo auta, zpeněžitelné papíry, cenné papíry nebo jiné cennosti, obchodní dokumenty, vzorky, pasy a další identifikační doklady. Mějte prosím na paměti, že britská vláda nařídila zavedení nových bezpečnostních opatření a omezení týkajících se příručních zavazadel u všech našich letů z Turecka do Velké Británie To znamená, že pokud odlétáte z Antalyi, Bodrumu nebo Dalamanu, musíte dát velké telefony, notebooky, e-čtečky, tablety nebo jiná větší elektronická zařízení do odbaveného zavazadla. Další informace naleznete na http://www.jet2.com/turkey-travel-information

18.3
V příručním zavazadle nesmíte přepravovat repliky zbraní nebo hračky, výbušniny nebo cokoli, co obsahuje výbušniny (např. Christmas crackers, ohňostroj nebo petardy) a zápalné materiály; nože jakéhokoli druhu / typu / tvaru či velikosti; otvírače dopisů; kovové příbory; katapulty; praky, žiletky a holicí břitvy (s výjimkou bezpečnostních holicích strojků a náhradních čepelí); nástroje pro řemeslníky; šipky; nůžky; pilníky na nehty; hypodermické jehly a injekční stříkačky (pokud nejsou nutné ze zdravotních důvodů a nejsou opatřeny potvrzením od lékaře, které potvrzuje zdravotní stav vyžadující jejich přepravu); pletací jehly; vývrtky; sportovní pálky a hole (např. baseballové a softbalové pálky, golfové hole, kriketové pálky, tenisové, badmintonové a squashové rakety); tvrdé sportovní míče (např. kriketové míčky, míčky pro pozemní hokej nebo kulečníkové a biliárové koule); kulečníkové či biliárové tágo; zařízení pro bojová umění.

18.4
Kromě toho není do příručních zavazadel dovoleno ukládat žádné předměty, které by podle našeho názoru nebo názoru letištního bezpečnostního personálu mohly být použity nebo upraveny k použití jako zbraň s možností způsobit zranění či neschopnost nebo by mohly představovat nějaké jiné bezpečnostní riziko.

18.5
Pokud budou některé z výše uvedených předmětů přepravovány, jejich přeprava bude podléhat poplatkům, omezením odpovědnosti a dalším ustanovením těchto podmínek, a to bez ohledu na to, zda je, nebo není zakázáno je přepravovat.

18.6
Zbraně, jako jsou starožitné střelné zbraně, meče, nože a podobné předměty, mohou být v souladu s našimi předpisy a dle našeho přiměřeného uvážení přijaty jako odbavená zavazadla, avšak nejsou povoleny v kabině letadla

18.7
Pokud se z příručního zavazadla stane odbavené zavazadlo (ať už na vaše přání, nebo proto, že to požadujeme), musíte z něj okamžitě vyjmout veškeré předměty, které nejsou v odbavených zavazadlech povoleny. Tyto předměty lze přepravovat jako kabinová zavazadla, avšak pouze tehdy, dodržíte-li (v případě potřeby) naše požadavky týkající se obsahu, velikosti a hmotnosti kabinových zavazadel.

18.8
Na palubu letadla není dovoleno přinášet alkohol pro účely spotřeby během letu. Během letu je dovoleno konzumovat pouze alkoholické nápoje zakoupené na palubě. Společnost Jet2.com si vyhrazuje právo podávat zákazníkům alkoholické nápoje dle vlastního uvážení.

zpět na začátek

19.Právo odmítnout zavazadlo

19.1
Můžeme odmítnout přepravu jakéhokoli předmětu, který je zakázáno přepravovat, ať už se jedná o odbavená, nebo kabinová zavazadla. Můžeme odmítnout přepravu jakéhokoliv předmětu z důvodu jeho velikosti, tvaru, hmotnosti nebo povahy. Můžeme odmítnout přijmout k přepravě zavazadla, u nichž se při odbavení zdá, že nejsou správně zabalena do kufru nebo jiných vhodných nádob, které by při běžné manipulaci zajistily bezpečnou přepravu.

zpět na začátek

20. Právo k prohledání

20.1
Ze zdravotních a bezpečnostních důvodů a pro kontrolu, zda v zavazadle nepřevážíte zakázané předměty, můžeme my a/nebo letištní pracovníci bezpečnostní kontroly vaše zavazadla prohledat, snímkovat a rentgenovat za vaší přítomností, nebo bez ní. Pokud tento požadavek nesplníte, můžeme přepravu vás a/nebo vašeho zavazadla odmítnout, a to bez náhrady a bez vzniku jiné odpovědnosti vůči vám. Neneseme odpovědnost za škody vyplývající z takové činnosti, pokud nebyla způsobena naší nedbalostí.

20.2
Vezměte prosím na vědomí, že bezpečnostní úřady některých zemí vyžadují, aby odbavená zavazadla byla zajištěna tak, aby bylo možné je v nepřítomnosti cestujícího otevřít bez poškození. Je vaší povinností, abyste toto měli na paměti a tyto požadavky dodrželi.

20.3
Souhlasíte s tím, že v případě potřeby podstoupíte prohlídku odbaveného a/nebo kabinového zavazadla celními či jinými vládními úředníky. Neodpovídáme za ztráty a škody, které utrpíte v důsledku nedodržení tohoto požadavku nebo ze strany celních či jiných státních úředníků, s výjimkou případů, kdy by se jednalo pouze o naši nedbalost.

zpět na začátek

21. Vyzvednutí a Doručení odbavených zavazadel

21.1
Svá zavazadla si vyzvednete, jakmile budou k dispozici, na každé destinaci nebo při mezipřistání. Nevyzvednete-li si zavazadla v rámci doby, kterou považujeme za přiměřenou, můžeme si za jejich uskladnění účtovat poplatek. Pokud tak neučiníte ani do 100 dnů od okamžiku, kdy vám zavazadla byla zpřístupněna k odběru, můžeme je zlikvidovat nebo si je ponechat pro vlastní prospěch, a to bez předchozího upozornění nebo jakékoli odpovědnosti vůči vám.

21.2
Pokud osoba, která si uplatňuje nárok na zavazadlo, není na vyžádání schopna předložit identifikační štítek zavazadla pro jeho identifikaci, zavazadlo této osobě poskytneme pouze za předpokladu, že k naší spokojenosti prokáže svůj nárok na něj, a pokud to budeme požadovat, bude tato osoba muset poskytnout dostatečnou zástavu, aby nás odškodnila za jakoukoli ztrátu, škodu nebo výdaje, které by nám v důsledku výdeje tohoto zavazadla mohly vzniknout. Při posuzování nároku na odběr zavazadla jsme zodpovědní pouze za omezené přezkoumání osoby, která se zavazadla dožaduje.

21.3
Přijetí zavazadla nositelem identifikačního štítku zavazadla bez stížnosti v době výdeje je prima facie důkazem toho, že zavazadlo bylo poskytnuto v dobrém stavu a v souladu se smlouvou o přepravě, neprokážete-li opak.

21.4
Pokud by z jakéhokoli důvodu vaše odbavená zavazadla nebyla přepravena na témže letu jako vy, ale dorazí s pozdějším letem, je možné, že budete vyzváni, abyste si je osobně vyzvedli na letišti. Veškeré s tím spojené náklady v případě, že se jedná o letiště mimo Velkou Británii, budou na vaše vlastní náklady.

zpět na začátek

22. Položky odstraněné ze zavazadel

Nepřebíráme žádnou odpovědnost za věci, které byly z vašich zavazadel odstraněny na základě vládních zásad, letištními nebo bezpečnostními pracovníky jednajícími v souladu s platnými předpisy. Pokud dojde k odstranění předmětů z vašeho zavazadla zaměstnanci letištní bezpečnostní kontroly, je vaší povinností zajistit, abyste od příslušného personálu obdrželi potvrzení a zajistili pozdější vyzvednutí těchto položek.

zpět na začátek

23. CChování na palubě letadla a na letišti a bezpečnost

23.1
Jsme letecká společnost, která vítá cestující rodiny s dětmi, a naši zákazníci mají právo užívat si při své cestě komfortu. Jako součást naší kampaně „Společně na palubě“ a jakožto signatáři Kodexu britského leteckého průmyslu o praktikách týkajících se rušivých cestujících máme nulovou toleranci vůči osobám, které ohrožují bezpečnost, pohodlí a blahobyt našich zákazníků a zaměstnanců.

23.2
Na letišti a na palubě letadla se za každých okolností musíte chovat odpovídajícím způsobem. Zejména (ale nikoliv výhradně) nesmíte:

 1. porušovat platné zákony (např. tím, že jste opilý na palubě letadla);
 2. chovat se na palubě letadla tak, abyste ohrožovali letadlo nebo kteroukoliv z osob či majetku na palubě;
 3. bránit posádce při plnění jejich povinností;
 4. nesplnit pokyny posádky;
 5. používat jakákoli výhružná, hanlivá či urážlivá slova nebo činy vůči posádce a ostatním cestujícím;
 6. chovat se neukázněně nebo způsobem, vůči němuž by jiní cestující mohli mít opodstatněné námitky;
 7. nesplnit podmínky kteréhokoliv z dokumentů, které jste podepsali, poté, co jste porušili jednu nebo více předchozích podmínek na předchozím letu s námi.

23.3
V případě, že jste se podle našeho opodstatněného názoru nechovali na letišti nebo na palubě letadla vhodným způsobem nebo vás považujeme za nezpůsobilého k letu:

 1. můžete být stíhán za přestupky spáchané na palubě letadla;
 2. můžeme se rozhodnout (dle našeho opodstatněného uvážení) váš let před vzletem a/nebo po vzletu zrušit;
 3. můžeme letadlo odklonit, abychom vás vysadili, a v takovém případě budete povinni uhradit veškeré náklady a výdaje, které nám vzniknou v důsledku tohoto odklonu;
 4. můžeme se rozhodnout zrušit váš zpáteční let nebo další lety, které u nás máte v budoucnosti zarezervovány, a to bez náhrady;
 5. 5. můžeme přijmout jakákoliv další opatření, která považujeme za nezbytná k tomu, abychom vám zabránili v pokračování nevhodného chování, včetně vašeho zadržení nebo vysazení z letadla či vyhoštění z letiště.

Za všech výše uvedených okolností vám částka za rezervaci nebude vrácena a neponeseme odpovědnost za případné náklady, které vám v důsledku odmítnutí přepravy vzniknou.

Odškodníte nás za veškeré náklady a výdaje (včetně právních výdajů, které vzniknou při zahájení jakéhokoliv řízení proti vám) vyplývající z vašeho nevhodného chování na palubě letadla, včetně (nikoliv však pouze) škod způsobených na letadle.

23.4
Vyhrazujeme si právo požadovat, abyste kdykoli před cestou podstoupili dechovou zkoušku. Pokud odmítnete zkoušku podstoupit, nebo jí neprojdete, vyhrazujeme si právo zamítnout vaše povolení k cestě. I když zkouškou projdete, ponecháváme si i přesto nárok jednat v souladu s článkem 23.2 dle vlastního uvážení.

23.5
Během letu je dovoleno konzumovat pouze alkoholické nápoje zakoupené na palubě. Společnost Jet2.com si vyhrazuje právo podávat zákazníkům alkoholické nápoje dle vlastního uvážení.

zpět na začátek

24. Odmítnutí přepravy a vysazení cestujících

24.1
Kromě výše uvedeného oddílu 23 můžeme vás nebo vaše zavazadla odmítnout přepravit za následujících okolností:

 1. jestliže je takový postup nezbytný z bezpečnostních důvodů a/nebo v případě, že to vyžadují platné zákony, předpisy nebo nařízení kterékoli ze zemí, z níž, do níž a nad níž se letí, a to včetně zákonů nebo předpisů týkajících se požadavků předběžného poskytnutí informací;
 2. jestliže vaše chování, věk, duševní nebo fyzický stav nebo fyzický stav vašeho zavazadla je takový, že by vyžadoval naši zvláštní asistenci (s výjimkou případů, kdy se platí ustanovení „Zvláštní asistence“ těchto podmínek) nebo způsobit škodu, nežádoucí vůči ostatním cestujícím nebo posádce; nebo představují jakékoli riziko nebo riziko pro sebe nebo jakoukoli jinou osobu nebo majetek;
 3. jestliže jste opilí nebo pod vlivem nápoje či drog;
 4. jestliže nezákonně převážíte drogy nebo máme oprávněný důvod věřit, že nezákonně převážíte drogy;
 5. jestliže ohrožujete, urážíte, nadáváte nebo se chováte neukázněným způsobem (ať už slovně, nebo chováním) k pozemnímu personálu, členům posádky nebo jiným cestujícím;
 6. jestliže jste se dopustili nepřístojného chování na předchozím letu a domníváme se, že by se takové chování mohlo opakovat;
 7. jestliže jste odmítli podstoupit bezpečnostní kontrolu, nedodrželi jste nebo byste mohli nedodržet pokyny pozemního personálu nebo člena posádky týkající se bezpečnosti;
 8. jestliže nebylo uhrazeno příslušné splatné cestovné nebo jakékoliv jiné poplatky či daně nebo nebyly splněny podmínky týkající se úvěru mezi námi a vámi (nebo osobou, která cestovné hradí);
 9. jestliže nemáte potřebné dokumenty nebo se některý z našich dokumentů, které jste předložili, jeví jako neoprávněně získaný, nahlášen jako ztracený nebo odcizený, zfalšovaný nebo pozměněný někým jiným, než jsme my nebo náš oprávněný zástupce, nebo poničený, přičemž jste si vědomi, že při při rozhodování o tom, zda vám dovolíme cestovat, nemáme povinnost to jakýmkoliv způsobem prošetřovat a že máme právo si takovou dokumentaci ponechat;
 10. jestliže osoba, která při odbavení nebo při nástupu na palubu, není schopna prokázat, že je osobou v rezervaci uvedenou jako pasažér.

24.2
Jestliže jsme vám dali zákaz cestovat a vy jste v době platnosti tohoto zákazu zakoupili letenku (nebo někdo jiný vaším jménem), budeme mít právo vás či vaši zavazadla odmítnout. Oznámením o zákazu míníme písemné oznámení, které vás informuje o tom, že máte zakázáno využívat letů provozovaných společností Jet2.com. Na tomto oznámení bude uvedena doba, po kterou zákaz platí. Pokud se pokusíte cestovat, zatímco je zákaz v platnosti, vaši přepravu odmítneme a nebudete mít nárok na vrácení peněz.

24.3
Pokud vás odmítneme přepravit, můžeme vaše údaje a důvod, z jakého jsme vám odmítli dopravit, předat jiným leteckým společnostem. To vám může ztížit provádění rezervací letenek u ostatních společností.

zpět na začátek

25. Změna rezervace

25.1
Jakmile se odbavíte (ať už online, nebo osobně na letišti), můžete rezervaci změnit pouze prostřednictvím call centra. V tomto okamžiku nebude možné měnit rezervaci prostřednictvím možnosti „Moje rezervace“.

25.2
Žádostem o změnu místa odletu nebo příletu nebude vyhověno. Pokud byste se rozhodli tyto změny provést prostřednictvím nové rezervace, přijdete o veškeré zaplacené peníze.

25.3
Přestože jsou částky uhrazené za rezervace nevratné a nepřevoditelné, umožňujeme změnu jména provedenou prostřednictvím našeho call centra, autorizovaných zástupců nebo osobně na prodejním místě na letišti, a to za předpokladu, že jsou změny provedeny alespoň s 4hodinovým předstihem před plánovaným odletem uvedeným ve vašem itineráři a že je požadovaná změna u daného cestujícího pro celý jeho itinerář (a “Změna jména”).  Budete muset uvést celé jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo nového pasažéra (ů) a my jim e-mailem zašleme potvrzení a itinerář. Nejedná-li se o změnu osoby, ale o opravu chyby provedené v době vytvoření původní rezervace, budou vám účtovány příslušné poplatky.

25.4
Také je povoleno provádět změny času a data odletu (a “Změna data”) a to online na www.Jet2.com až 5 hodin před původním plánovaným odletem, a to osobně na oddělení prodeje odletů nejméně 2 hodiny před původním plánovaným odletem nebo prostřednictvím našeho call centra alespoň 4 hodiny před původním, plánovaným časem odletu. To bude samozřejmě záviset na dostupnosti letu v době provedení změny.

25.5
Za změnu data budete muset zaplatit následující poplatky:

 1. administrativní poplatek (podrobnosti o aktuálních poplatcích naleznete v sekci Časté dotazy na www.Jet2.com );
 2. rozdíl v ceně mezi původní rezervací a cenou platnou pro novou rezervaci (je-li nějaký). Vaše nová cena za rezervaci se počítá v době, kdy provádíte změnu, což může znamenat, že nová cena za váš let a související daně a poplatky se mohou lišit. Mějte na paměti, že nedojde-li k navýšení ceny, nebudete muset platit více. Pokud je však nová cena nižší než cena za původní rezervaci, nebudete mít nárok na vrácení peněz. Mohou však existovat také výjimky, kdy původní rezervace byla součástí speciální nabídky. Sleva může být splatná, a proto by měly být v jednotlivých případech uvedeny příslušné podmínky.

25.6
Máte právo na jednu změnu jména v rezervaci. Zde budete muset uhradit pouze administrativní poplatek (podrobnosti o aktuálních poplatcích naleznete v sekci Časté dotazy na www.Jet2.com ). U každé další nebo následné změny jména budete muset zaplatit následující poplatky:

 1. administrativní poplatek (podrobnosti o aktuálních poplatcích naleznete v sekci Časté dotazy na www.Jet2.com ); 
 2. rozdíl v ceně mezi původní rezervací a cenou platnou pro novou rezervaci (je-li nějaký). Vaše nová cena za rezervaci se počítá v době, kdy provádíte změnu, což může znamenat, že nová cena za váš let a související daně a poplatky se mohou lišit. Mějte na paměti, že nedojde-li k navýšení ceny, nebudete muset platit více. Pokud je však nová cena nižší než cena za původní rezervaci, nebudete mít nárok na vrácení peněz. Mohou však existovat také výjimky, kdy původní rezervace byla součástí speciální nabídky. Sleva může být splatná, a proto by měly být v jednotlivých případech uvedeny příslušné podmínky.

Administrativní poplatek, který je nutné uhradit za každou změnu jména či data během téhož hovoru s naším call centrem, bude podléhat limitu uvedenému v sekci „Časté dotazy“, kterou naleznete na www.Jet2.com . . Tento limit se nevztahuje na změny jména či data provedené prostřednictvím www.Jet2.com . ani na změny jména či data provedené během samostatných hovorů s naším call centrem.

zpět na začátek

26. Zrušení, přesměrování, zpoždění

26.1
Časy odletů a délka nejsou garantovány. Z provozních, obchodních nebo bezpečnostních důvodů nebo z důvodu neobvyklých či nepředvídatelných a/nebo mimořádných událostí, kterým nebylo možné zabránit přijetím přiměřených opatření (včetně nepříznivého počasí, omezení řízení letového provozu, stávek, sopečných výbuchů nebo popelových oblaků, prohlídek letadla vyžadovaných z důvodu poškození vlivem střetu s ptáky nebo jinými cizími předměty, neočekávaných nedostatků v bezpečnosti letu, onemocnění cestujících či posádky, možných zdravotních rizik, války/politické nestability, uzavření vzdušného prostoru, skutečných nebo budoucích ztrát či omezení práv na provozování letů britských leteckých společností v důsledku rozhodnutí Velké Británie opustit EU) můžeme zrušit, ukončit, odklonit, přesměrovat, odložit nebo zdržet kterýkoliv let nebo ukončit provoz na kterékoli trase bez odpovědnosti jakýchkoliv náhrad za škody způsobené ztrátou či poškozením, které byste mohli utrpět v důsledku takového zrušení, změny či zpoždění letu.

26.2
Pokud se rozhodneme zrušit, ukončit, odklonit, přesměrovat, odložit nebo zdržet let nebo ukončit provoz na dané trase, jíž je váš let součástí, poté, co vám byl vydán itinerář/potvrzení cesty a jestliže je nám tato informace známa s více než 48hodinovým předstihem, pokusíme se vás o této změně informovat na e-mail, který jste nám poskytli v době vytvoření rezervace. Proto je nutné, abyste pravidelně kontrolovali svůj e-mailový účet a upozornili nás na změny vaší e-mailové adresy. Pokud dostaneme zprávu o nedoručení e-mailu nebo nebyla-li e-mailová adresa zadána, zašleme vám oznámení na uvedenou poštovní adresu. Hlavní osoba uvedená v rezervaci je zodpovědná za oznámení veškerých změn všem ostatním cestujícím v rezervaci. V případě, že jste byli o jakékoli změně ve vaší rezervaci informováni předem (prostřednictvím kontaktů uvedených v rezervaci), neneseme žádnou odpovědnost za zmeškání odjezdu kterékoliv z osob v ní uvedených.

26.3
S výjimkou situací stanovených zákonem, případně nařízením (ES) č. 261/2004, je uhrazená cena za zarezervovaný let (y) nevratná, a to včetně daní a poplatků, které mohly v souvislosti s těmito lety být účtovány.

26.4
Důrazně všem cestujícím doporučujeme, aby si ode dne rezervace zajistili vhodné osobní cestovní pojištění. Jet2.com nabízí osobní cestovní pojištění, které vás během vaší dovolené bude krýt, a také zrušení pojištění v případě, že nebudete schopni odcestovat. Zákazníci si je mohou zakoupit online prostřednictvím odkazu v sekci „Extra“ na našich webových stránkách nebo na adrese www.jet2insurance.com.

zpět na začátek

27. Letadlo

Nezaručujeme, že váš let bude zajištěn letadlem uvedeným v našem jízdním řádu, a vyhrazujeme si právo letadlo nahradit jiným, protože to je někdy nezbytné. Někdy bývá nutné změnit typ letadla nebo použít letadlo jiné letecké společnosti a za těchto okolností nejsme schopni zaručit, že se vám během letu nebo v souvislosti s povolenými limity pro zavazadla vždy dostane stejné úrovně služeb, jakou poskytuje Jet2.com .

zpět na začátek

28. Zrušení z vaší strany

28.1
Jestliže se rozhodnete celou rezervaci či rezervaci cestujícího ve vaší skupině zrušit, neposkytujeme žádnou finanční náhradu a důrazně doporučujeme, aby si všichni cestující ode dne rezervace zajistili vhodné osobní cestovní pojištění.

28.2
Důrazně všem cestujícím doporučujeme, aby si ode dne rezervace zajistili vhodné osobní cestovní pojištění. Jet2.com nabízí osobní cestovní pojištění, které vás během vaší dovolené bude krýt, a také zrušení pojištění v případě, že nebudete schopni odcestovat. Zákazníci si je mohou zakoupit online prostřednictvím odkazu v sekci „Extra“ na našich webových stránkách nebo na adresewww.jet2insurance.com.

Potřebujete-li pro účely pojištění potvrzení o cestě, poskytneme vám ho bezplatně;

28.3
Abyste se vyhnuli ztrátě peněz, doporučujeme vám zvážit změnu jména ve vaší rezervaci na jinou osobu, která by mohla odcestovat namísto vás, a/nebo zvážit změnu termínu cesty v souladu s body 25.3 až 25.5. Více informací o tom, jak změnu provést, naleznete v sekci Častých dotazů na www.Jet2.com .

zpět na začátek

29. Zamítnutí nástupu na palubu

Jestliže vám na kterémkoliv letu nejsme schopni poskytnout již potvrzená místa (pokud se nejedná o případ, kdy vám byla podle těchto podmínek přeprava zamítnuta), poskytneme vám náhradu v souladu s našimi zásadami pro odškodňování při zamítnutí nástupu na palubu a s platnými právními předpisy, případně také s nařízením (ES) č. 261/2004. Podrobnější informace jsou na vyžádání k dispozici na letišti u našich zaměstnanců nebo jmenovaných zástupců.

zpět na začátek

30. Naše odpovědnost

 

30.1
Neneseme vůči vám žádnou odpovědnost s výjimkou případů, které jsou v souladu s těmito podmínkami, úmluvou o sjednocení některých pravidel pro mezinárodní leteckou dopravu, podepsanou v Montrealu v roce 1999 („Montrealská úmluva“), a případně s nařízením (ES) 261/2004. Nic z výše uvedeného však neomezuje naši odpovědnost vůči vám podle zákona o spotřebitelských právech z roku 2015.

 

Vaše smlouva o přepravě s námi (včetně těchto obchodních podmínek a všech příslušných výjimek a omezení odpovědnosti) platí ve prospěch našich autorizovaných zástupců, zřízenců, zaměstnanců a zástupců ve stejné míře, v jaké platí pro nás. V důsledku toho nepřesáhne celková částka, kterou lze od nás a našich autorizovaných zástupců, zřízenců, zaměstnanců a zástupců získat, naši vlastní odpovědnost, bude-li vůbec nějaká.

Pokud nedošlo k nedbalosti čistě na naší straně, neneseme vůči vám žádnou odpovědnost za kterýkoliv z produktů nebo služeb, které jste si zarezervovali naším prostřednictvím jakožto zástupce dodavatele, s výjimkou ustanovení výslovně daných v Montrealské úmluvě, případně v nařízení (ES) č. 261/2004 a dalších platných zákonech.

Nic v těchto podmínkách nevylučuje ani nezamítá výjimky a omezení naší odpovědnosti vyplývající z Montrealské úmluvy nebo platného místního zákona, není-li námi výslovně a písemně uvedeno jinak; ani nám nebrání v tom, abychom naši odpovědnost vyplývající z Montrealské úmluvy nebo jiných platných zákonů, vyloučili nebo omezili ani nevylučuje obranu, kterou máme k dispozici vůči veřejnému orgánu sociálního zabezpečení nebo kterékoliv osobě, která je povinna uhradit, nebo již uhradila kompenzaci za smrt, zranění či jiné tělesné zranění cestujícího.

30.2 Smrt/zranění
Naše odpovědnost za náhradu za škodu, na niž máte nárok za prokázané ztráty a náklady, které jste utrpěl/a v případě smrti, zranění nebo jiné tělesné újmy způsobené havárií, podléhá pravidlům a omezením stanoveným v Montrealské úmluvě, nařízením ES 2027/97 a těmto smluvním podmínkám.

30.3 Ztráta nebo poškození zavazadel
Naše odpovědnost za náhradu škody, na niž máte nárok za prokázané ztráty a náklady v případě ztráty, poškození nebo zpoždění vašich odbavených a příručních zavazadel a osobního majetku přepravovaného na palubě letadla podléhá pravidlům a omezením stanoveným v Montrealské úmluvě, nařízení (ES) č. 2027/97 a těchto podmínkách, následujícím způsobem.

 1. Neneseme žádnou odpovědnost za ztrátu či poškození kabinového/odbaveného zavazadla s výjimkou případů, kdy k tomu došlo naší nedbalostí.
 2. Stejně tak neneseme odpovědnost za ztrátu či poškození kabinového/odbaveného zavazadla způsobené jeho poruchou, kvalitou nebo vadou. Stejně tak neneseme odpovědnost za běžné opotřebení či poškrábání zavazadel způsobené obvyklými a normálními podmínkami letecké dopravy.
 3. Neneseme odpovědnost za ztrátu či poškození kteréhokoliv z předmětů ve vašem kabinovém/odbaveném zavazadle, které podle těchto podmínek či platných zákonů není dovoleno přepravovat, v případě, že ke ztrátě došlo výhradně vaším vlastním zaviněním.
 4. Naše maximální odpovědnost za ztrátu a poškození kabinových a odbavených zavazadel je omezena na částku odpovídající v místní měně 1,288 násobku zvláštních práv čerpání na cestujícího, neprokážete-li, že ztráta nebo škoda vznikla na základě našeho jednání či opomenutí ať už úmyslnému, nebo nedbalému a s vědomím, že by ke škodě pravděpodobně mohlo dojít.
 5. 5. Naši odpovědnost za ztrátu nebo poškození vašeho odbaveného zavazadla zvýšíme na částku, kterou jste určili a dohodli s námi v okamžiku, kdy jste své odbavené zavazadlo odevzdali k odbavení, avšak pouze tehdy, uhradíte-li dodatečný poplatek ve výši 5 GBP / 8 EUR / 11 CHF / 250 CZK / 60 NOK / 30 PLN za každých 50 GBP / 80 EUR / 110 CHF / 2500 CZK / 600 NOK / 300 PLN (nebo jejich část), které si přejete přidat k omezení 1,288 násobku zvláštních práv čerpání, a to až do maximální částky 1500 GBP / 2250 EUR / 3300 CHF / 72000 CZK / 18000 NOK / 9000 PLN překračující částku odpovídající tomuto limitu v místní měně.

30.4 Zpoždění
Naše odpovědnost za škodu způsobenou zpožděním, ke kterému při vaší přepravě došlo, je omezena Montrealskou úmluvou. Jestliže se na danou situaci tato úmluva nevztahuje a není-li v těchto podmínkách, v příslušných právních předpisech a případně v nařízení (ES) č. 261/2004 uvedeno jinak, neneseme vůči vám za zpoždění žádnou odpovědnost a je omezena Montrealskou úmluvou

30.5 Oznámení o povinné odpovědnosti v USA
Vždy, když odpovědnost za vaši cestu neneseme my, nevztahuje se na ni Montrealská úmluva a dopravce se nevzdal omezení Varšavské úmluvy týkající se úmrtí nebo tělesné a obhajoby, že přijal veškerých nezbytných opatření, aby se zabránilo škodám odpovídajícím 128,821 násobku zvláštních práv čerpání takového nároku, Varšavská úmluva a zvláštních smlouvy o přepravě obsažené v platných tarifech stanovují, že odpovědnost těchto dopravců za smrt nebo osobní zranění cestujících je ve většině případů omezena na prokázané škody a nepřesahuje: (i) 75 000 USD na cestujícího v případě cesty do nebo z dohodnuté destinace v USA a tato odpovědnost až do výše tohoto limitu nebude záviset na nedbalosti ze strany dopravce; a (ii) 10 000 USD nebo 20 000 USD v případě cesty, které neproběhly do nebo z dohodnuté destinace v USA.

Názvy dopravců účastnících se těchto zvláštních smluv jsou dostupné na všech jejich prodejních místech a lze si je na vyžádání prohlédnout. Další ochranu je obvykle možné získat zakoupením pojištění od soukromé společnosti. Takové pojištění není ovlivněno žádnými omezeními odpovědnosti dopravců vyplývajících z Varšavské a Montrealské úmluvy ani těchto zvláštních smluv. Další informace získáte u zástupců vaší letecké společnosti nebo u vaší pojišťovny.

Poznámka: Výše uvedené limity odpovědnosti ve výši 75 000 USD zahrnují právní poplatky/výdaje s výjimkou případů nároků uplatněných v zemi, kde platí ustanovení na samostatné odškodnění za právní poplatky/výdaje, tento limit činí 58 000 USD bez právních poplatků/výdajů.

zpět na začátek

31. Oznámení reklamace

 

31.1 Poškození odbavených zavazadel
Veškerá poškození odbavených zavazadel byste měli hlásit a zprávu o škodách na majetku vyplnit před odchodem z letiště  Poté nás o případném poškození svého zavazadla musíte co nejdříve písemně uvědomit a v každém případě tak musíte učinit nejpozději do 7 dnů ode dne obdržení tohoto zavazadla. Pokud nás neuvědomíte v tomto časovém období, váš nárok na odškodnění zaniká.

31.2 Zpoždění a ztráta odbavených zavazadel
Veškerá zpoždění a ztráty odbavených zavazadel byste měli hlásit a zprávu o škodách na majetku vyplnit před odchodem z letiště. Poté nás o zpoždění či ztrátě svého zavazadla musíte co nejdříve písemně uvědomit a v každém případě tak musíte učinit nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy jste měli toto zavazadlo obdržet. Pokud nás neuvědomíte v tomto časovém období, váš nárok na odškodnění zaniká.

 

31.3
Vaše oznámení musí v každém případě obsahovat podrobný seznam dotčených položek a jejich popis, který zahrnuje výrobce a stáří položky spolu s dokladem o koupi a důkazem vašeho o vlastnictví. Pokud se budeme domnívat, že je to vhodné, odečteme z vašeho nároku amortizaci položek. V případě uplatnění nároku na kompenzaci škody za fyzické poškození zavazadel je nutné si poškozená zavazadla ponechat a na požádání jej předložit, abychom jej mohli prohlédnout, posoudit povahu a rozsah škody a to, zda je zavazadlo možné opravit. V případě, že si přejete uplatnit nárok na kompenzaci nákladů na výměnu samostatné položky, která je součástí nároku na kompenzaci za poškození zavazadla, je nutné se nejprve s námi poradit, jinak by tato částka nemusela být do kompenzace zahrnuta. Při podání reklamace musíte poskytnout doklad o koupi takových položek. Jedná-li se o váš nárok na kompenzaci škody v souvislosti s vaším zavazadlem, musíte nám poskytnout veškeré informace, které si k posouzení způsobilosti vyžádáme, a informace výši škody Pokud vás o to požádáme, budete muset podepsat prohlášení o pravdivosti informací a výše škody vzniklé na vašem zavazadle před tím, než vám částku uhradíme. Pokud tyto požadavky nesplníte, může to mít nepříznivý dopad na výši kompenzace, na niž máte nárok.

31.4 Časové omezení pro uplatnění nároku
Ustanovení uvedená v sekci 31 vždy podléhají ustanovením uvedeným v sekci 32 (Časové omezení).

zpět na začátek

32. Časové omezení

Žádost o uplatnění vašeho nároku, který máte podle nařízení Evropské rady (ES) č. 261/2004, musí být v souladu s článkem 9 zákona Limitation Act 1980 podána do 6 let ode dne vzniku vašeho nároku. Veškerá práva na jakoukoli jinou náhradu škody a/nebo jakoukoli jinou úlevu v souvislosti s vaší rezervací zanikají, nebude-li žádost o jejich uplatnění podána do dvou let ode dne příjezdu na místo určení nebo ode dne plánovaného příletu nebo od data ukončení přepravy.

zpět na začátek

33. Volba práva a jurisdikce

33.1
Není-li v Montrealské úmluvě nebo jiném platném zákoně, vládním nařízení, příkazu nebo požadavku stanoveno jinak, platí, že:

33.1.1
tyto obchodní podmínky a přepravní služby, s jejímž poskytnutím jsme souhlasili (v souvislosti s vámi a/nebo vašimi zavazadly,) se řídí zákony Anglie a Walesu.

33.1.2
Veškeré spory mezi vámi a námi týkající se nebo vyplývající z takové přepravy, včetně jakýchkoli mimosmluvních závazků vyplývajících z nebo v souvislosti s těmito podmínkami, podléhají nevýhradní jurisdikci soudů Anglie a Walesu.

33.1.3
„Nevýhradní jurisdikce“ znamená, že svůj nárok vůči nám můžete uplatňovat mimo jurisdikci soudů Anglie a Walesu. „Mimosmluvní závazky“ jsou závazky, které nevyplývají z konkrétních ustanovení těchto podmínek, avšak vyplývají z principů anglického práva.

34.Použití mých údajů

Kompletní informace o tom, jakým způsobem můžeme vaše údaje používat, naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů, které naleznete zde.

zpět na začátek

35. Jakým způsobem nás můžete kontaktovat

Veškeré problémy, na něž jsme byli upozorněni, se snažíme řešit co nejdříve. Proto je také důležité, abyste nás v případě, že nejste spokojeni, informovali a poskytli nám tak příležitost váš problém vyřešit. Pokud z jakéhokoli důvodu není nebo nebylo možné váš problém vyřešit k vaší spokojenosti, napište nám na adresu Jet2.com Limited, Customer Care Team (Oddělení zákaznické péče), PO Box 284, Leeds LS11 1GE, Anglie. Na odpověď nám prosím poskytněte 28 dní. Můžete se s námi spojit také kontaktovat na customer.service@jet2.com.

zpět na začátek

36. Změny

U těchto obchodních podmínek může občas docházet ke změnám a budou patřičným způsobem aktualizovány také na těchto webových stránkách.

zpět na začátek

37. Význam pojmů

„Vy“ a „vaše“ označuje kteroukoliv osobu, která má rezervaci letu se společností Jet2.com, a tam, kde to situace vyžaduje, označuje v rezervaci, která zahrnuje více než jednu osobu, hlavní osobu a ve všech případech zahrnuje také osobu, která se stane součástí rezervace z důvodu změny jména.

„My“, „náš“ a „nás“ označuje společnost Jet2.com.

Jet2.com označuje společnost Jet2.com Limited, registrační číslo společnosti: 2739537, sídlo společnosti: Low Fare Finder House, Leeds Bradford International Airport, Leeds, West Yorkshire LS19 7TU, číslo DPH GB 355 5672 31.

zpět na začátek

Tyto podmínky byly naposledy aktualizovány dne 27. prosince 2019

© Jet2.com