Opóźnienia i zakłócenia

Home / Your data protection rights / Form

Jeżeli chcesz złożyć reklamację na mocy rozporządzenia (WE) nr 261/2004, wypełnij poniższy formularz.

Otrzymaliśmy Twoją reklamację.

Dziękujemy za przesłanie reklamacji. Nasz specjalny zespół ds. reklamacji postara się odpowiedzieć w ciągu 28 dni, ale w bardziej pracowitych okresach może to potrwać dłużej.