Podmínky použití

Home / Flight delay and cancellation claims

1. Úvod

Tyto webové stránky, www.Jet2.com, provozuje a spravuje společnost Jet2.com Limited („my“, „nás“ nebo „naše“). Následující podmínky používání se vztahují na všechny návštěvníky a uživatele těchto stránek.

Používáním této webové stránky souhlasíte s tím, že budete tyto podmínky dodržovat. Pokud tyto podmínky nepřijmete, nesmíte tyto stránky používat.

Vyhrazujeme si právo měnit obsah těchto webových stránek, a to včetně těchto podmínek, kdykoli bez oznámení tím, že tyto změny zveřejníme na těchto webových stránkách. Je vaší povinností se s těmito podmínkami seznámit, abyste se ujistili, že jste si veškerých změn vědomi. Vaše používání těchto webových stránek po uveřejnění takových změn bude znamenat, že novou verzi podmínek přijímáte.

zpět nahoru

2. Práva a omezení

2.1
Autorská práva a další práva duševního vlastnictví veškerých materiálů na těchto webových stránkách jsou naším vlastnictvím (nebo vlastnictvím držitelů licencí).

2.2
Ochranné známky, loga a servisní známky zobrazené na těchto stránkách („Známky“) jsou naším vlastnictvím nebo vlastnictvím dalších, třetích stran. Nejste oprávněni tyto značky používat bez našeho předchozího písemného souhlasu nebo souhlasu třetí strany, která tyto značky vlastní.

2.3
Materiály publikované na této webové stránce je dovoleno kopírovat výhradně pro soukromé účely a nekomerční použití. Není dovoleno upravovat, šířit, publikovat, přenášet, reprodukovat, ukládat nebo vytvářet díla odvozená od kteréhokoliv z materiálů nebo obsahu těchto stránek. Aniž by bylo dotčeno výše uvedené, není dovoleno používat jakýkoli manuální nebo automatizovaný systém či software pro výtah a opětovné použití jakýchkoli dat nebo informací z těchto webových stránek pro komerční účely („screen scraping“), a to včetně (avšak bez omezení) informací o cenách a letových řádech.

zpět nahoru

3. Odmítnutí odpovědnosti

3.1
Dbáme na to, aby informace uvedené na těchto webových stránkách byly aktuální a přesné. Berte však na vědomí fakt, že informace jsou poskytovány pouze o informační účely a mohou se kdykoli měnit. Nepřebíráme odpovědnost za jakékoliv chyby, nepřesnosti či opomenutí v informacích a materiálech uvedených na těchto stránkách.

3.2
Vyvíjíme veškeré úsilí, abychom zajistili dostupnost a bezpečnost těchto webových stránek, vzhledem k povaze internetu však nezaručujeme, že tomu tak bude vždy.

3.3
Nezaručujeme, že tyto webové stránky budou fungovat bez přerušení a chyb, virů nebo jiných škodlivých jevů. Doporučujeme vám, abyste před stažením jakýchkoli informací či obsahu z těchto stránek přijali veškerá vhodná bezpečnostní opatření.

3.4
S výjimkou případů, kdy to vylučuje zákon, vůči vám ani žádné jiné osobě neponeseme odpovědnost za ztráty či škody vzniklé používáním nebo zneužitím těchto webových stránek nebo informací a materiálů na nich uvedených. Za nepřímé, náhodné, zvláštní, trestné nebo následné ztráty, poškození nebo výdaje (včetně a bez omezení ztráty příjmu, zisku, smlouvy, očekávaných úspor, zbytečných výdajů, údajů nebo dobré pověsti) na základě smlouvy, přestupku nebo jiným způsobem neneseme žádnou odpovědnost.

3.5
Nic v těchto podmínkách nevylučuje naši odpovědnost vůči vám za zranění či smrt způsobenou naší nedbalostí.

zpět nahoru

4. Webové stránky třetích stran

Tato webová stránka obsahuje odkazy na webové stránky třetích stran. Nejsme zodpovědní za jejich dostupnost, obsah, informace, bezpečnost ani za produkty a služby, které jsou na webových stránkách třetích stran k dispozici. Měli byste si vždy přečíst podmínky těchto stránek třetích stran a jejich prohlášení týkající se ochrany osobních údajů.

zpět nahoru

5. Všeobecné přepravní podmínky

Veškeré rezervace vytvořené prostřednictvím těchto stránek se řídí Obchodními podmínkami . společnosti Jet2.com. Před vytvořením rezervace je tyto podmínky nutné přečíst a přijmout.

zpět nahoru

6. Soukromí

Veškeré informace, které od vás obdržíme prostřednictvím těchto webových stránek, budou používány a uchovávány v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů..

zpět nahoru

7. Různé

7.1
Neplatnost – bude-li některá ze zde uvedených podmínek považována za neplatnou či z jakéhokoliv důvodu nevymahatelnou, bude od ostatních podmínek používání webových stránek oddělena a zbylé podmínky zůstanou nedotčeny.

7.2
Úplná dohoda – tyto podmínky používání webových stránek představují vzájemný souhlas o používání těchto stránek mezi námi a vámi a nahrazují všechna další prohlášení, zastoupení či záruky (ať už psané, zaslané e-mailem, nebo ústní), které jsme učinili. Veškerá práva, která nejsou výslovně uvedena v těchto podmínkách, jsou námi vyhrazena.

7.3
Rozhodné právo a jurisdikce – tyto podmínky používání webových stránek se řídí a vykládají v souladu se zákony Velké Británie. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s těmito podmínkami podléhají výlučné pravomoci anglických soudů.

7.4
Kontakty

Jet2.com Limited Registrační číslo společnosti: 02739537 Sídlo společnosti: Low Fare Finder House, Leeds Bradford Airport, Leeds, LS19 7TU.

Poslední aktualizace: prosinec 2014

zpět nahoru

1. Úvod

Tyto webové stránky, www.Jet2.com, provozuje a spravuje společnost Jet2.com Limited („my“, „nás“ nebo „naše“). Následující podmínky používání se vztahují na všechny návštěvníky a uživatele těchto stránek.

Používáním této webové stránky souhlasíte s tím, že budete tyto podmínky dodržovat. Pokud tyto podmínky nepřijmete, nesmíte tyto stránky používat.

Vyhrazujeme si právo měnit obsah těchto webových stránek, a to včetně těchto podmínek, kdykoli bez oznámení tím, že tyto změny zveřejníme na těchto webových stránkách. Je vaší povinností se s těmito podmínkami seznámit, abyste se ujistili, že jste si veškerých změn vědomi. Vaše používání těchto webových stránek po uveřejnění takových změn bude znamenat, že novou verzi podmínek přijímáte.

zpět nahoru

2. Práva a omezení

2.1
Autorská práva a další práva duševního vlastnictví veškerých materiálů na těchto webových stránkách jsou naším vlastnictvím (nebo vlastnictvím držitelů licencí).

2.2
Ochranné známky, loga a servisní známky zobrazené na těchto stránkách („Známky“) jsou naším vlastnictvím nebo vlastnictvím dalších, třetích stran. Nejste oprávněni tyto značky používat bez našeho předchozího písemného souhlasu nebo souhlasu třetí strany, která tyto značky vlastní.

2.3
Materiály publikované na této webové stránce je dovoleno kopírovat výhradně pro soukromé účely a nekomerční použití. Není dovoleno upravovat, šířit, publikovat, přenášet, reprodukovat, ukládat nebo vytvářet díla odvozená od kteréhokoliv z materiálů nebo obsahu těchto stránek. Aniž by bylo dotčeno výše uvedené, není dovoleno používat jakýkoli manuální nebo automatizovaný systém či software pro výtah a opětovné použití jakýchkoli dat nebo informací z těchto webových stránek pro komerční účely („screen scraping“), a to včetně (avšak bez omezení) informací o cenách a letových řádech.

zpět nahoru

3. Odmítnutí odpovědnosti

3.1
Dbáme na to, aby informace uvedené na těchto webových stránkách byly aktuální a přesné. Berte však na vědomí fakt, že informace jsou poskytovány pouze o informační účely a mohou se kdykoli měnit. Nepřebíráme odpovědnost za jakékoliv chyby, nepřesnosti či opomenutí v informacích a materiálech uvedených na těchto stránkách.

3.2
Vyvíjíme veškeré úsilí, abychom zajistili dostupnost a bezpečnost těchto webových stránek, vzhledem k povaze internetu však nezaručujeme, že tomu tak bude vždy.

3.3
Nezaručujeme, že tyto webové stránky budou fungovat bez přerušení a chyb, virů nebo jiných škodlivých jevů. Doporučujeme vám, abyste před stažením jakýchkoli informací či obsahu z těchto stránek přijali veškerá vhodná bezpečnostní opatření.

3.4
S výjimkou případů, kdy to vylučuje zákon, vůči vám ani žádné jiné osobě neponeseme odpovědnost za ztráty či škody vzniklé používáním nebo zneužitím těchto webových stránek nebo informací a materiálů na nich uvedených. Za nepřímé, náhodné, zvláštní, trestné nebo následné ztráty, poškození nebo výdaje (včetně a bez omezení ztráty příjmu, zisku, smlouvy, očekávaných úspor, zbytečných výdajů, údajů nebo dobré pověsti) na základě smlouvy, přestupku nebo jiným způsobem neneseme žádnou odpovědnost.

3.5
Nic v těchto podmínkách nevylučuje naši odpovědnost vůči vám za zranění či smrt způsobenou naší nedbalostí.

zpět nahoru

4. Webové stránky třetích stran

Tato webová stránka obsahuje odkazy na webové stránky třetích stran. Nejsme zodpovědní za jejich dostupnost, obsah, informace, bezpečnost ani za produkty a služby, které jsou na webových stránkách třetích stran k dispozici. Měli byste si vždy přečíst podmínky těchto stránek třetích stran a jejich prohlášení týkající se ochrany osobních údajů.

zpět nahoru

5. Všeobecné přepravní podmínky

Veškeré rezervace vytvořené prostřednictvím těchto stránek se řídí Obchodními podmínkami . společnosti Jet2.com. Před vytvořením rezervace je tyto podmínky nutné přečíst a přijmout.

zpět nahoru

6. Soukromí

Veškeré informace, které od vás obdržíme prostřednictvím těchto webových stránek, budou používány a uchovávány v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů..

zpět nahoru

7. Různé

7.1
Neplatnost – bude-li některá ze zde uvedených podmínek považována za neplatnou či z jakéhokoliv důvodu nevymahatelnou, bude od ostatních podmínek používání webových stránek oddělena a zbylé podmínky zůstanou nedotčeny.

7.2
Úplná dohoda – tyto podmínky používání webových stránek představují vzájemný souhlas o používání těchto stránek mezi námi a vámi a nahrazují všechna další prohlášení, zastoupení či záruky (ať už psané, zaslané e-mailem, nebo ústní), které jsme učinili. Veškerá práva, která nejsou výslovně uvedena v těchto podmínkách, jsou námi vyhrazena.

7.3
Rozhodné právo a jurisdikce – tyto podmínky používání webových stránek se řídí a vykládají v souladu se zákony Velké Británie. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s těmito podmínkami podléhají výlučné pravomoci anglických soudů.

7.4
Kontakty

Jet2.com Limited Registrační číslo společnosti: 02739537 Sídlo společnosti: Low Fare Finder House, Leeds Bradford Airport, Leeds, LS19 7TU.

Poslední aktualizace: prosinec 2014

zpět nahoru

1. Úvod

Tyto webové stránky, www.Jet2.com, provozuje a spravuje společnost Jet2.com Limited („my“, „nás“ nebo „naše“). Následující podmínky používání se vztahují na všechny návštěvníky a uživatele těchto stránek.

Používáním této webové stránky souhlasíte s tím, že budete tyto podmínky dodržovat. Pokud tyto podmínky nepřijmete, nesmíte tyto stránky používat.

Vyhrazujeme si právo měnit obsah těchto webových stránek, a to včetně těchto podmínek, kdykoli bez oznámení tím, že tyto změny zveřejníme na těchto webových stránkách. Je vaší povinností se s těmito podmínkami seznámit, abyste se ujistili, že jste si veškerých změn vědomi. Vaše používání těchto webových stránek po uveřejnění takových změn bude znamenat, že novou verzi podmínek přijímáte.

zpět nahoru

2. Práva a omezení

2.1
Autorská práva a další práva duševního vlastnictví veškerých materiálů na těchto webových stránkách jsou naším vlastnictvím (nebo vlastnictvím držitelů licencí).

2.2
Ochranné známky, loga a servisní známky zobrazené na těchto stránkách („Známky“) jsou naším vlastnictvím nebo vlastnictvím dalších, třetích stran. Nejste oprávněni tyto značky používat bez našeho předchozího písemného souhlasu nebo souhlasu třetí strany, která tyto značky vlastní.

2.3
Materiály publikované na této webové stránce je dovoleno kopírovat výhradně pro soukromé účely a nekomerční použití. Není dovoleno upravovat, šířit, publikovat, přenášet, reprodukovat, ukládat nebo vytvářet díla odvozená od kteréhokoliv z materiálů nebo obsahu těchto stránek. Aniž by bylo dotčeno výše uvedené, není dovoleno používat jakýkoli manuální nebo automatizovaný systém či software pro výtah a opětovné použití jakýchkoli dat nebo informací z těchto webových stránek pro komerční účely („screen scraping“), a to včetně (avšak bez omezení) informací o cenách a letových řádech.

zpět nahoru

3. Odmítnutí odpovědnosti

3.1
Dbáme na to, aby informace uvedené na těchto webových stránkách byly aktuální a přesné. Berte však na vědomí fakt, že informace jsou poskytovány pouze o informační účely a mohou se kdykoli měnit. Nepřebíráme odpovědnost za jakékoliv chyby, nepřesnosti či opomenutí v informacích a materiálech uvedených na těchto stránkách.

3.2
Vyvíjíme veškeré úsilí, abychom zajistili dostupnost a bezpečnost těchto webových stránek, vzhledem k povaze internetu však nezaručujeme, že tomu tak bude vždy.

3.3
Nezaručujeme, že tyto webové stránky budou fungovat bez přerušení a chyb, virů nebo jiných škodlivých jevů. Doporučujeme vám, abyste před stažením jakýchkoli informací či obsahu z těchto stránek přijali veškerá vhodná bezpečnostní opatření.

3.4
S výjimkou případů, kdy to vylučuje zákon, vůči vám ani žádné jiné osobě neponeseme odpovědnost za ztráty či škody vzniklé používáním nebo zneužitím těchto webových stránek nebo informací a materiálů na nich uvedených. Za nepřímé, náhodné, zvláštní, trestné nebo následné ztráty, poškození nebo výdaje (včetně a bez omezení ztráty příjmu, zisku, smlouvy, očekávaných úspor, zbytečných výdajů, údajů nebo dobré pověsti) na základě smlouvy, přestupku nebo jiným způsobem neneseme žádnou odpovědnost.

3.5
Nic v těchto podmínkách nevylučuje naši odpovědnost vůči vám za zranění či smrt způsobenou naší nedbalostí.

zpět nahoru

4. Webové stránky třetích stran

Tato webová stránka obsahuje odkazy na webové stránky třetích stran. Nejsme zodpovědní za jejich dostupnost, obsah, informace, bezpečnost ani za produkty a služby, které jsou na webových stránkách třetích stran k dispozici. Měli byste si vždy přečíst podmínky těchto stránek třetích stran a jejich prohlášení týkající se ochrany osobních údajů.

zpět nahoru

5. Všeobecné přepravní podmínky

Veškeré rezervace vytvořené prostřednictvím těchto stránek se řídí Obchodními podmínkami . společnosti Jet2.com. Před vytvořením rezervace je tyto podmínky nutné přečíst a přijmout.

zpět nahoru

6. Soukromí

Veškeré informace, které od vás obdržíme prostřednictvím těchto webových stránek, budou používány a uchovávány v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů..

zpět nahoru

7. Různé

7.1
Neplatnost – bude-li některá ze zde uvedených podmínek považována za neplatnou či z jakéhokoliv důvodu nevymahatelnou, bude od ostatních podmínek používání webových stránek oddělena a zbylé podmínky zůstanou nedotčeny.

7.2
Úplná dohoda – tyto podmínky používání webových stránek představují vzájemný souhlas o používání těchto stránek mezi námi a vámi a nahrazují všechna další prohlášení, zastoupení či záruky (ať už psané, zaslané e-mailem, nebo ústní), které jsme učinili. Veškerá práva, která nejsou výslovně uvedena v těchto podmínkách, jsou námi vyhrazena.

7.3
Rozhodné právo a jurisdikce – tyto podmínky používání webových stránek se řídí a vykládají v souladu se zákony Velké Británie. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s těmito podmínkami podléhají výlučné pravomoci anglických soudů.

7.4
Kontakty

Jet2.com Limited Registrační číslo společnosti: 02739537 Sídlo společnosti: Low Fare Finder House, Leeds Bradford Airport, Leeds, LS19 7TU.

Poslední aktualizace: prosinec 2014

zpět nahoru