Felhasználási feltételek

Home / Flight delay and cancellation claims

1. Bevezető

A www.Jet2.com címen lévő webhelyen a Jet2.com Limited („mi” és többes szám első személyben használt szerkezetek) működteti és tartja fenn. Az alábbi Felhasználási feltételek a webhely minden látogatójára és felhasználójára vonatkoznak.

A webhely használatával Ön beleegyezik a Felhasználási feltételek elfogadásába. Ha nem fogadja el ezeket a feltételeket, akkor nem használhatja ezt a webhelyet.

Fenntartjuk a jogot arra, hogy bármikor, értesítés nélkül módosítsuk a webhely tartalmát, beleértve a Felhasználási feltételeket; ilyen esetekben a változtatásokat közzétesszük a webhelyen. Az Ön felelőssége megismerni ezeket a feltételeket, és ügyelni arra, hogy tisztában van a változásokkal. Ha a változtatások közzététele után is használja az oldalt, az a módosított Felhasználási feltételek elfogadásának minősül.

vissza a tetejére

2. Jogok és korlátozások

2.1
Mi vagyunk a webhelyünkön lévő anyagok feletti szerzői jogok és más szellemi tulajdonjogok birtokosai (és a licenciaadók).

2.2
A webhelyen lévő védjegyek, logók és szolgáltatási védjegyek („Védjegyek”) hozzánk vagy más harmadik felekhez tartoznak. A mi vagy a harmadik felek előzetes, írásos beleegyezése nélkül nem használhatja ezeket a Védjegyeket.

2.3
Kizárólag saját célra és nem üzleti célú felhasználásra másolhatja ki a webhelyen közzétett anyagokat. A webhelyen lévő anyagokat és tartalmat nem módosíthatja, terjesztheti, teheti közzé, továbbíthatja, reprodukálhatja, tárolhatja, és azokból nem hozhat létre származékos alkotásokat. A fenti rendelkezések sérelme nélkül, Ön nem használhat kézi vagy automatizált rendszert vagy szoftvert arra, hogy a webhelyen lévő információkat, többek között az árazási vagy menetrenddel kapcsolatos információkat kereskedelmi célokra kimásolja vagy újrahasznosítsa („képernyőmásolás”).

vissza a tetejére

3. Jogi nyilatkozat

3.1
Törekszünk arra, hogy a webhelyen lévő információ pontos és aktuális legyen, de Ön elfogadja, hogy az információkat csak tájékoztató jelleggel tesszük közé, és azok bármikor módosulhatnak. Nem vállalunk felelősséget a webhelyen lévő információkban és anyagokban lévő hibákért, pontatlanságokért és hiányosságokért.

3.2
Minden erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy ez a webhely elérhető és biztonságos legyen, de az internet természetéből fakadóan nem garantáljuk, hogy ez mindig így lesz.

3.3
Nem garantáljuk a webhely megszakítás nélküli és hibamentes üzemelését, sem azt, hogy vírusoktól vagy más káros összetevőktől mentes. Érdemes megfelelő biztonsági intézkedéseket tennie, mielőtt letöltene a webhelyről valamilyen információt vagy tartalmat.

3.4
Hacsak a törvény elő nem írja, nem leszünk felelősek Önnel vagy más személlyel szemben a webhelyünk, vagy a webhelyen lévő információk és anyagok helyes vagy helytelen használatával kapcsolatban felmerülő veszteségért vagy kárért. Nem vállalunk semmilyen felelősséget szerződésen, jogszabályon vagy máson alapuló közvetett, véletlenszerű, rendkívüli, büntető jellegű vagy következményes veszteségért, kárért vagy kiadásért (beleértve többek között az elmaradt hasznot, bevételt, üzleti lehetőséget, várt megtakarítást, elpazarolt ráfordítást, adatot vagy üzleti értéket).

3.5
A Felhasználási feltételekben semmi sem zárja ki a felelősségünket a gondatlanságunkból eredő személyes sérülésért vagy halálért.

vissza a tetejére

4. Harmadik felek webhelyei

Ez a webhely harmadik felek webhelyeire mutató hivatkozásokat tartalmaz. Mi nem vállalunk felelősséget a harmadik felek webhelyeinek elérhetőségéért, tartalmáért, biztonságáért, az ott foglalt információkért, és az ott elérhető termékekért és szolgáltatásokért. Érdemes mindig elolvasnia a harmadik felek webhelyeinek feltételeit és kikötéseit, valamint az adatvédelmi nyilatkozatait.

vissza a tetejére

5. A szállítás általános feltételei

A Jet2.com Feltételei és kikötései vonatkoznak a webhelyünkön keresztül tett foglalásokra. A foglalás előtt el kell olvasnia és el kell fogadnia ezeket a feltételeket.

vissza a tetejére

6. Adatvédelem

Az Adatvédelmi nyilatkozatunkkal összhangban használunk fel és tárolunk minden adatot, amit a webhelyünkön megad.

vissza a tetejére

7. Egyebek

7.1
Elválaszthatóság: amennyiben a jelen Felhasználási feltételek valamely kikötése bármilyen okból érvénytelennek, hatálytalannak vagy nem végrehajthatónak minősül, akkor azt le kell választani, és ez nem lesz hatással a Felhasználási feltételek többi részére.

7.2
Teljességi záradék: ezek a Felhasználási feltételek képzik a webhely használatával kapcsolatban köztük létrejött teljes megállapodást, és helyettesítenek minden korábbi (írásos, e-mailben küldött vagy szóban tett) kijelentést, állítást vagy garanciát. A Felhasználási feltételekben kifejezetten át nem adott jogokat fenntartjuk magunknak.

7.3
Irányadó jog és jogterület: ezekre a Felhasználási feltételekre Anglia törvényei az irányadók, azokat ezzel összhangban kell értelmezni. A jelen feltételekkel kapcsolatban felmerülő viták tekintetében Anglia bíróságai kizárólagos joghatósággal rendelkeznek.

7.4
Kapcsolattartási adatok

Jet2.com Limited Cégjegyzékszám: 02739537 Székhely: Low Fare Finder House, Leeds Bradford Airport, Leeds, LS19 7TU.

Utolsó módosítás: 2014. december

vissza a tetejére

1. Bevezető

A www.Jet2.com címen lévő webhelyen a Jet2.com Limited („mi” és többes szám első személyben használt szerkezetek) működteti és tartja fenn. Az alábbi Felhasználási feltételek a webhely minden látogatójára és felhasználójára vonatkoznak.

A webhely használatával Ön beleegyezik a Felhasználási feltételek elfogadásába. Ha nem fogadja el ezeket a feltételeket, akkor nem használhatja ezt a webhelyet.

Fenntartjuk a jogot arra, hogy bármikor, értesítés nélkül módosítsuk a webhely tartalmát, beleértve a Felhasználási feltételeket; ilyen esetekben a változtatásokat közzétesszük a webhelyen. Az Ön felelőssége megismerni ezeket a feltételeket, és ügyelni arra, hogy tisztában van a változásokkal. Ha a változtatások közzététele után is használja az oldalt, az a módosított Felhasználási feltételek elfogadásának minősül.

vissza a tetejére

2. Jogok és korlátozások

2.1
Mi vagyunk a webhelyünkön lévő anyagok feletti szerzői jogok és más szellemi tulajdonjogok birtokosai (és a licenciaadók).

2.2
A webhelyen lévő védjegyek, logók és szolgáltatási védjegyek („Védjegyek”) hozzánk vagy más harmadik felekhez tartoznak. A mi vagy a harmadik felek előzetes, írásos beleegyezése nélkül nem használhatja ezeket a Védjegyeket.

2.3
Kizárólag saját célra és nem üzleti célú felhasználásra másolhatja ki a webhelyen közzétett anyagokat. A webhelyen lévő anyagokat és tartalmat nem módosíthatja, terjesztheti, teheti közzé, továbbíthatja, reprodukálhatja, tárolhatja, és azokból nem hozhat létre származékos alkotásokat. A fenti rendelkezések sérelme nélkül, Ön nem használhat kézi vagy automatizált rendszert vagy szoftvert arra, hogy a webhelyen lévő információkat, többek között az árazási vagy menetrenddel kapcsolatos információkat kereskedelmi célokra kimásolja vagy újrahasznosítsa („képernyőmásolás”).

vissza a tetejére

3. Jogi nyilatkozat

3.1
Törekszünk arra, hogy a webhelyen lévő információ pontos és aktuális legyen, de Ön elfogadja, hogy az információkat csak tájékoztató jelleggel tesszük közé, és azok bármikor módosulhatnak. Nem vállalunk felelősséget a webhelyen lévő információkban és anyagokban lévő hibákért, pontatlanságokért és hiányosságokért.

3.2
Minden erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy ez a webhely elérhető és biztonságos legyen, de az internet természetéből fakadóan nem garantáljuk, hogy ez mindig így lesz.

3.3
Nem garantáljuk a webhely megszakítás nélküli és hibamentes üzemelését, sem azt, hogy vírusoktól vagy más káros összetevőktől mentes. Érdemes megfelelő biztonsági intézkedéseket tennie, mielőtt letöltene a webhelyről valamilyen információt vagy tartalmat.

3.4
Hacsak a törvény elő nem írja, nem leszünk felelősek Önnel vagy más személlyel szemben a webhelyünk, vagy a webhelyen lévő információk és anyagok helyes vagy helytelen használatával kapcsolatban felmerülő veszteségért vagy kárért. Nem vállalunk semmilyen felelősséget szerződésen, jogszabályon vagy máson alapuló közvetett, véletlenszerű, rendkívüli, büntető jellegű vagy következményes veszteségért, kárért vagy kiadásért (beleértve többek között az elmaradt hasznot, bevételt, üzleti lehetőséget, várt megtakarítást, elpazarolt ráfordítást, adatot vagy üzleti értéket).

3.5
A Felhasználási feltételekben semmi sem zárja ki a felelősségünket a gondatlanságunkból eredő személyes sérülésért vagy halálért.

vissza a tetejére

4. Harmadik felek webhelyei

Ez a webhely harmadik felek webhelyeire mutató hivatkozásokat tartalmaz. Mi nem vállalunk felelősséget a harmadik felek webhelyeinek elérhetőségéért, tartalmáért, biztonságáért, az ott foglalt információkért, és az ott elérhető termékekért és szolgáltatásokért. Érdemes mindig elolvasnia a harmadik felek webhelyeinek feltételeit és kikötéseit, valamint az adatvédelmi nyilatkozatait.

vissza a tetejére

5. A szállítás általános feltételei

A Jet2.com Feltételei és kikötései vonatkoznak a webhelyünkön keresztül tett foglalásokra. A foglalás előtt el kell olvasnia és el kell fogadnia ezeket a feltételeket.

vissza a tetejére

6. Adatvédelem

Az Adatvédelmi nyilatkozatunkkal összhangban használunk fel és tárolunk minden adatot, amit a webhelyünkön megad.

vissza a tetejére

7. Egyebek

7.1
Elválaszthatóság: amennyiben a jelen Felhasználási feltételek valamely kikötése bármilyen okból érvénytelennek, hatálytalannak vagy nem végrehajthatónak minősül, akkor azt le kell választani, és ez nem lesz hatással a Felhasználási feltételek többi részére.

7.2
Teljességi záradék: ezek a Felhasználási feltételek képzik a webhely használatával kapcsolatban köztük létrejött teljes megállapodást, és helyettesítenek minden korábbi (írásos, e-mailben küldött vagy szóban tett) kijelentést, állítást vagy garanciát. A Felhasználási feltételekben kifejezetten át nem adott jogokat fenntartjuk magunknak.

7.3
Irányadó jog és jogterület: ezekre a Felhasználási feltételekre Anglia törvényei az irányadók, azokat ezzel összhangban kell értelmezni. A jelen feltételekkel kapcsolatban felmerülő viták tekintetében Anglia bíróságai kizárólagos joghatósággal rendelkeznek.

7.4
Kapcsolattartási adatok

Jet2.com Limited Cégjegyzékszám: 02739537 Székhely: Low Fare Finder House, Leeds Bradford Airport, Leeds, LS19 7TU.

Utolsó módosítás: 2014. december

vissza a tetejére

1. Bevezető

A www.Jet2.com címen lévő webhelyen a Jet2.com Limited („mi” és többes szám első személyben használt szerkezetek) működteti és tartja fenn. Az alábbi Felhasználási feltételek a webhely minden látogatójára és felhasználójára vonatkoznak.

A webhely használatával Ön beleegyezik a Felhasználási feltételek elfogadásába. Ha nem fogadja el ezeket a feltételeket, akkor nem használhatja ezt a webhelyet.

Fenntartjuk a jogot arra, hogy bármikor, értesítés nélkül módosítsuk a webhely tartalmát, beleértve a Felhasználási feltételeket; ilyen esetekben a változtatásokat közzétesszük a webhelyen. Az Ön felelőssége megismerni ezeket a feltételeket, és ügyelni arra, hogy tisztában van a változásokkal. Ha a változtatások közzététele után is használja az oldalt, az a módosított Felhasználási feltételek elfogadásának minősül.

vissza a tetejére

2. Jogok és korlátozások

2.1
Mi vagyunk a webhelyünkön lévő anyagok feletti szerzői jogok és más szellemi tulajdonjogok birtokosai (és a licenciaadók).

2.2
A webhelyen lévő védjegyek, logók és szolgáltatási védjegyek („Védjegyek”) hozzánk vagy más harmadik felekhez tartoznak. A mi vagy a harmadik felek előzetes, írásos beleegyezése nélkül nem használhatja ezeket a Védjegyeket.

2.3
Kizárólag saját célra és nem üzleti célú felhasználásra másolhatja ki a webhelyen közzétett anyagokat. A webhelyen lévő anyagokat és tartalmat nem módosíthatja, terjesztheti, teheti közzé, továbbíthatja, reprodukálhatja, tárolhatja, és azokból nem hozhat létre származékos alkotásokat. A fenti rendelkezések sérelme nélkül, Ön nem használhat kézi vagy automatizált rendszert vagy szoftvert arra, hogy a webhelyen lévő információkat, többek között az árazási vagy menetrenddel kapcsolatos információkat kereskedelmi célokra kimásolja vagy újrahasznosítsa („képernyőmásolás”).

vissza a tetejére

3. Jogi nyilatkozat

3.1
Törekszünk arra, hogy a webhelyen lévő információ pontos és aktuális legyen, de Ön elfogadja, hogy az információkat csak tájékoztató jelleggel tesszük közé, és azok bármikor módosulhatnak. Nem vállalunk felelősséget a webhelyen lévő információkban és anyagokban lévő hibákért, pontatlanságokért és hiányosságokért.

3.2
Minden erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy ez a webhely elérhető és biztonságos legyen, de az internet természetéből fakadóan nem garantáljuk, hogy ez mindig így lesz.

3.3
Nem garantáljuk a webhely megszakítás nélküli és hibamentes üzemelését, sem azt, hogy vírusoktól vagy más káros összetevőktől mentes. Érdemes megfelelő biztonsági intézkedéseket tennie, mielőtt letöltene a webhelyről valamilyen információt vagy tartalmat.

3.4
Hacsak a törvény elő nem írja, nem leszünk felelősek Önnel vagy más személlyel szemben a webhelyünk, vagy a webhelyen lévő információk és anyagok helyes vagy helytelen használatával kapcsolatban felmerülő veszteségért vagy kárért. Nem vállalunk semmilyen felelősséget szerződésen, jogszabályon vagy máson alapuló közvetett, véletlenszerű, rendkívüli, büntető jellegű vagy következményes veszteségért, kárért vagy kiadásért (beleértve többek között az elmaradt hasznot, bevételt, üzleti lehetőséget, várt megtakarítást, elpazarolt ráfordítást, adatot vagy üzleti értéket).

3.5
A Felhasználási feltételekben semmi sem zárja ki a felelősségünket a gondatlanságunkból eredő személyes sérülésért vagy halálért.

vissza a tetejére

4. Harmadik felek webhelyei

Ez a webhely harmadik felek webhelyeire mutató hivatkozásokat tartalmaz. Mi nem vállalunk felelősséget a harmadik felek webhelyeinek elérhetőségéért, tartalmáért, biztonságáért, az ott foglalt információkért, és az ott elérhető termékekért és szolgáltatásokért. Érdemes mindig elolvasnia a harmadik felek webhelyeinek feltételeit és kikötéseit, valamint az adatvédelmi nyilatkozatait.

vissza a tetejére

5. A szállítás általános feltételei

A Jet2.com Feltételei és kikötései vonatkoznak a webhelyünkön keresztül tett foglalásokra. A foglalás előtt el kell olvasnia és el kell fogadnia ezeket a feltételeket.

vissza a tetejére

6. Adatvédelem

Az Adatvédelmi nyilatkozatunkkal összhangban használunk fel és tárolunk minden adatot, amit a webhelyünkön megad.

vissza a tetejére

7. Egyebek

7.1
Elválaszthatóság: amennyiben a jelen Felhasználási feltételek valamely kikötése bármilyen okból érvénytelennek, hatálytalannak vagy nem végrehajthatónak minősül, akkor azt le kell választani, és ez nem lesz hatással a Felhasználási feltételek többi részére.

7.2
Teljességi záradék: ezek a Felhasználási feltételek képzik a webhely használatával kapcsolatban köztük létrejött teljes megállapodást, és helyettesítenek minden korábbi (írásos, e-mailben küldött vagy szóban tett) kijelentést, állítást vagy garanciát. A Felhasználási feltételekben kifejezetten át nem adott jogokat fenntartjuk magunknak.

7.3
Irányadó jog és jogterület: ezekre a Felhasználási feltételekre Anglia törvényei az irányadók, azokat ezzel összhangban kell értelmezni. A jelen feltételekkel kapcsolatban felmerülő viták tekintetében Anglia bíróságai kizárólagos joghatósággal rendelkeznek.

7.4
Kapcsolattartási adatok

Jet2.com Limited Cégjegyzékszám: 02739537 Székhely: Low Fare Finder House, Leeds Bradford Airport, Leeds, LS19 7TU.

Utolsó módosítás: 2014. december

vissza a tetejére